מאמרים

אורית ברעם | 25/01/2015 | 829 צפיות | 3 תגובות, האחרונה מ‏יום שישי ‏30 ‏ינואר ‏2015
מטופלים שיש להם בעיות מורכבות, בעיקר בעיות הקשורות לאמון בסיסי, נוטים לעזוב את הטיפול בטרם עת. מה גורם למטופלים אלו לברוח מטיפול במפגש עם כאב נפשי עמוק? המאמר מנסה לבדוק את התמודדותם ומציע לבחון את המפגש החווייתי הראשוני עם המטפל במגוון דרכים. מטופלים אלו מאופיינים על פי רוב בחוויות ראשוניות של נטישה, דחייה וחוסר אמון בקשר עם אובייקטים משמעותיים. האם הטיפול יכול לאפשר להם ליצור קשר בטוח ולהתמיד בתהליך הטיפולי? איזה טיפול יכול לתת מענה לאותם צרכים ראשוניים שלא מומשו? המאמר דן בשאלות אלו דרך שתי אסכולות טיפוליות: הטיפול הפסיכואנליטי והטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי.
עידית סטרול קאופמן | 22/01/2015 | 1,364 צפיות | 2 תגובות, האחרונה מ‏יום רביעי ‏28 ‏ינואר ‏2015
יום העיון בנושא אינטר-סובייקטיביות וחשיפה עצמית של מטפלים בפסיכותרפיה הקיף, בהתאם לשמו הארוך, את סוגיית החשיפה העצמית של מטפלים, מכל הזוויות וההיבטים. המחברת מביאה סקירה של ההרצאות וכן חוויות ומחשבות שהתעוררו בה, בהתאם לתפיסה התיאורטית העומדת בבסיס השימוש בחשיפה עצמית כהתערבות טיפולית, המדגישה את מרכזיותם של הממדים האינטר-סובייקטיביים.
יואל אליצור | 18/01/2015 | 1,876 צפיות | תגובה אחת מ‏יום ראשון ‏25 ‏ינואר ‏2015
המאמר מתאר את עקרונות תכנית התקשרו"ת (הורות תומכת קשר ותקווה) להכשרת הורים: תכנית בעלת השפעה מבוססת מחקר להפחתת בעיות התנהגות ולשיפור היכולות הרגשיות-חברתיות של ילדי גן, לצד השפעה מטיבה על הוריהם. התכנית מתחילה באיתור ילדים בסיכון להתפתחות הפרעות התנהגות ומציעה התערבות מוקדמת ומניעתית באמצעות קבוצות פסיכו-חינוכיות של הורים. המניעה מוגדרת לא-רק במונחים של שינוי התנהגותי אלא גם בשיפור הוויסות העצמי והיכולות הפרו-חברתיות של הילד, בדגש על שיתוף פעולה. ההתערבות נעשית באמצעות עבודה עם המבוגרים המשמעותיים בחיי הילד בקבוצות שמעניקות ידע ותמיכה כמו-גם כלים מבוססי מחקר לפעולה.
15/01/2015 | 696 צפיות
המדריך לאימהות שחוו מערכת יחסים מתעללת נועד לסייע להן להגן על ילדיהן ולהעניק להם אהבה, תמיכה ומודלים חיוביים לחיקוי אפילו בעיצומה של התעללות. המדריך יסייע גם לגורמי רווחה ומשפט האמונים על ביטחונם של הילדים.
תגיות:
אביגיל שרים-קליין | 11/01/2015 | 2,576 צפיות | 8 תגובות, האחרונה מ‏יום שני ‏26 ‏ינואר ‏2015
טיפול בשני תלמידים יחדיו במוסדות החינוך הוא דבר מקובל, אך מתברר על פי רוב כבלתי יעיל ואף טומן בחובו אתגרים מורכבים. מקרים רבים חשפו את הקשיים המאפיינים צורת טיפול זו ואת זרעי הכישלון הטמונים בה. במאמר זה דנה המחברת בהבדלים בין טיפול בזוג לבין טיפול זוגי וטיפול קבוצתי, ועומדת על הבעייתיות הכרוכה בטיפול בזוג, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אתית. את דבריה היא ממשיגה ומדגימה באמצעות המונחים "אני אלסטי" ו"מרחב אלסטי".
08/01/2015 | 995 צפיות | תגובה אחת מ‏יום שני ‏12 ‏ינואר ‏2015
ספר זה בא להוסיף נדבך לבניית הגשר בין יהדות וטיפול נפשי. כמו כן מנסה הספר להסיר מעט את המסתורין מעל המתרחש בחדר הטיפולים ובזה לתרום את תרומתו להכרות טובה יותר למטפלים והעשייה הפסיכותרפויטית הממשית. בספר זה מובאים מאמרים המתארים טפול נפשי באנשים מהמגזר החרדי על ידי מטפלים דתיים/חרדים מתחום בריאות הנפש.
דני שראל | 04/01/2015 | 4,556 צפיות | 20 תגובות, האחרונה מ‏יום ראשון ‏18 ‏ינואר ‏2015
במאמר זה מציג המחבר קטעים מטיפול באישה, שהפגיש אותו עם גבולות היכולת שלו להיענות באופן מותאם לצרכיה. המחבר מתאר רגעים שבהם התגלו "סדקים במְכל"; נחשפה הסובייקטיביות של המטפל; נשבר "המיתוס של הסיטואציה האנליטית", ומתוך השבר נפתחו הזדמנויות לצמיחה הדדית.
גיא פרל | 02/01/2015 | 868 צפיות
לאהבה מקום מרכזי ביצירתה של טל ניצן, והדבר בולט גם בספרה החדש 'להביט באותו ענן פעמיים' (קשב לשירה, 2012). יחסה של ניצן לאהבה מורכב ביותר – לצד מרכזיותה הרבה בכתיבתה, וכיסופיה המתמידים אליה כאל מקור חיות, תקווה ונחמה – רבים משירי האהבה עוסקים בבדידות, באיוּם, בכאב ובפחד הנלווים אליה. אנסה להבין מורכבות זו לעומקה, באמצעות השוואת שירת האהבה בספר לאחד מסיפורי האהבה הגדולים במיתולוגיה היוונית והרומית – סיפור אהבתם של אמוֹר ופסיכֶה. אעמוד על תכנים ותהליכים אופייניים לשירי האהבה בספר, הקרובים מאוד לאלו העומדים בליבו של הסיפור המיתולוגי, ואנסה להבין את משמעותם. טענתי היא כי מקורו של הדמיון אינו נעוץ רק בעובדה הפשוטה כי שני הטקסטים עוסקים באהבה – המדובר בקווי דמיון בין תהליכי עומק מורכבים, אשר מקורם ברובד לא מודע, קולקטיבי, שאליו הבקיעה ניצן בשירתה, ובמרכזם תהליכי ההתפתחות של היסוד הנשי בנפש. מאותו רובד קולקטיבי בנפש האנושית עלה המיתוס על סמליו.