מאמרים

תגובות למאמרים
יואל בלום:
תודה אורן
יישומים קליניים:
עם מותה אנו נחסרים מאוד
בן נימן:
מקסים
זיוה מעין:
דיון רציני
בן אדמה:
לדבורה
יוסי ארן ארנרייך | 28/05/2015 | 29 צפיות
השימוש המקובל בביופידבק מתמקד לרוב בטיפול אינדיבידואלי המשרת אחת משתי תכליות: א.טיפול בהפרעה תפקודית: בריאותית הנובעת ממקור אורגני או מנטלית הנובעת מרמת מתח גבוהה; ב. שיפור ביצועים. במאמר הנוכחי אתאר טכניקה טיפולית הנשענת על ביופידבק ככלי לטיפול בקשיים בין-אישיים, כדוגמת יחסי הורים וילדים או יחסים זוגיים. בתחילה יוצגו רעיונות מרכזיים מתוך מודל טיפול ביופידבק בין-אישי ולצדם דוגמאות טיפוליות.
יואל בלום | 25/05/2015 | 905 צפיות | 2 תגובות, האחרונה מ‏יום חמישי ‏28 ‏מאי ‏2015
לפעמים, הטירוף האמתי הוא לחיות את מה שמוגדר כחיים נורמליים. כלומר, להיות נורמלי באופן בלתי-נורמלי. נורמופתיה מתרחשת כאשר היצמדות מוחלטת לנורמות חברתיות ולקונפורמיות גורמת לאדם לאבד את הקשר אל פנימיותו והיסוד הסובייקטיבי באישיותו נמחק. מאמר זה מתאר את מאפייני הנורמופתיה, את המנגנון הנפשי העומד בבסיסה ואף את הסכנות הטמונות בה.
מריאנה גייטיני | 22/05/2015 | 795 צפיות
ביום העיון 'העדר ייצוג מנטאלי - היבטים תאורטיים וקליניים', דן הפסיכואנליטיקאי הווארד לוין במטופלים המביאים לקליניקה את "הלא מיוצג". כתוצאה ממבנה מולד או בשל טראומות ראשוניות קשות, נושאים עימם אלה כשל מוקדם בבניית ייצוגים. כיצד מספרים את האין וכיצד אפשר להתחקות אחר העדרו? ד"ר מריאנה גייטיני מנסה 'לרשום' את מה שאין לו מילים, תוך שהיא פורשת את רעיונותיו של לוין לגבי העמדה האנליטית ב'קליניקה של הריק' ותפקידה של סובייקטיביות המטפל במסע לבניית הייצוג של המטופל.
מעין פנירי | 17/05/2015 | 990 צפיות | תגובה אחת מ‏יום שני ‏18 ‏מאי ‏2015
במאמר זה מתארת המחברת התערבות קבוצתית שנערכה במסגרת שירות המבחן למבוגרים וכללה יציאה למסעות שטח. בעקבות התהליך הטיפולי הייחודי המתרחש במסעות, היא מציעה להרחיב את מושג ההחזקה של ויניקוט למושג "שדות החזקה". הכוונה לשדות שלמים שבהם ההחזקה מתקיימת כמעט 24 שעות ביממה. בהתאם לכך מתוארת זיקה וקשר ישיר בין התפתחות הקבוצה לבין המסעות בשטח בתוך שדות ההחזקה. יחסים אלו מתקיימים בין הקבוצה למנחה ובין הפרט לקבוצה. בכל שדה החזקה מתוארת דוגמה וסוגיה הממחישה את שדה ההחזקה הנתון.
זיוה מעיין | 12/05/2015 | 2,112 צפיות | 18 תגובות, האחרונה מ‏יום ראשון ‏24 ‏מאי ‏2015
חשד לגבי פגיעה מינית העולה במסגרת טיפולית לאחר קשר מתמשך בין פסיכולוגית לילד פגוע, מדווח לרווחה ומתניע תהליך של דיווח למשטרה ושליחת חוקר ילדים, אלא שפעמים רבות הילדים המאוימים לא משתפים פעולה עם החוקרים. התהליך שאמור להעניק ישע והצלה לילדים הפגועים טומן בחובו בעייתיות רבה המובילה לא פעם לכישלון התהליך ולאובדן כפול - של האפשרות להיוושע ושל המרחב הטיפולי השמור והמוגן. כשהיא נעזרת בתאור מקרה, מבקשת זיוה מעיין לעורר דיון בנושא ולהציע שימוש בעדותם של המטפלים כמקור ראייתי יעיל יותר.
יקיר קריצ'מן | 10/05/2015 | 2,324 צפיות | 3 תגובות, האחרונה מ‏יום שלישי ‏19 ‏מאי ‏2015
המושג "חור" יכול להתקשר לאבדן, לטראומה, לקשיים בוויסות, לתגובת קפיאה, להתמכרויות, לאובססיות, לדיכאון, לחרדה ועוד. המאמר יחל בסקירה תיאורטית של כותבים שניסו לנסח הבנה מוכללת של חורים. בהמשך יורחב הדיון דרך תיאור החוויה של הימצאות בשדה המשיכה של חור. לסיום יוצגו מספר נקודות למחשבה הקשורות לטיפול בחורים, שהן נגזרות של החומר התיאורטי ושל ניסיונו הקליני של המחבר.
ירדנה גנץ | 03/05/2015 | 2,673 צפיות | 3 תגובות, האחרונה מ‏יום שני ‏25 ‏מאי ‏2015
טיפול בהורות הוא טיפול בעל מאפיינים ייחודיים, הדורש הבנה מעמיקה של אופיו המורכב ושימוש במיומנויות תואמות. ההורה מקיים בתוכו רובד הורי אובייקטיבי, המופנה כלפי חוץ, ורובד פנימי סובייקטיבי, שבו הוא מתקיים כאדם בעל צרכים, דחפים, אובייקטים מופנמים וכדומה. בין שני הרבדים מתקיימים יחסים פנימיים מורכבים, ובטיפול בהורות חשוב לפגוש אותם ולהבין את יחסי הגומלין ביניהם. אולם המורכבות ההורית איננה רק תוך-אישית, אלא היא גם בין-אישית, כפי שבא לידי ביטוי בשותפות הזוגית על סוגיה השונים, כולל זו הנעדרת, המפורקת או החדשה. כדי להתמודד עם המורכבות, המחברת מציעה מבנה סכמתי של פירמידה, שבבסיסו מתקיים רובד הפרט של כל אחד מההורים, מעליו מתקיים הרובד התיכון של הזוגיות, ומעליהם הרובד העליון של התפקוד ההורי. התנועה הטיפולית, השזורה לכל אורך המאמר, הנה תנועה גלית, דיאלקטית, בין הרבדים השונים של הפירמידה, בין הגלוי לסמוי, ובין התבוננות דינמית להדרכת הורים.
חלי טל שלם | 03/05/2015 | 732 צפיות | תגובה אחת מ‏יום ראשון ‏10 ‏מאי ‏2015
בסדרה שיזמה הפסיכואנליטקאית דלית אבן, מטעמה של הועדה המדעית של החברה הפסיכואנליטית בישראל, מתקיימים מפגשים בין הקולנוע ובין הפסיכואנליזה באופנים מגוונים, בין הקהל מקצועי וקהל הרחב ובין גישות שונות בתוך הפסיכואנליזה. הסרט הוא כגורם מתווך המאפשר שיח והתבוננות מנקודות מבט שונות. במפגש הנוכחי ורד נבו, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית, מנסה לפענח את סוד הטלטלה שאלמודובר מעביר את הצופה ומצביעה על האופן שבו הוא קורא תגר על מוסכמות וסדר חברתי.