מאמרים

ידידיה דוארי | 28/8/2016 | 284 צפיות
גילויים של השנים האחרונות בחקר המוח מתארים את המוח כרשת עצבית אחת גדולה בעלת יכולת פלסטית. אחת ההשלכות של גילוי זה היא כי המוח יכול לעבור תהליכי שיקום וריפוי. התנועה היא אמצעי בולט לשם כך, בהיותה קשורה להתפתחות אבולוציונית הישרדותית. במאמר זה סוקר המחבר את אפשרויות השיקום והריפוי דרך תנועה, וכן מציג את החסמים והשלבים בתהליך זה.
יבגני קנייפל | 23/8/2016 | 1,186 צפיות | 2 תגובות, האחרונה מ29/8/2016
חלק מהאנשים המתמודדים עם מחלות נפש קשות הם בעלי תובנה נמוכה למחלתם. עובדה זו פוגעת ביכולתם לפתח מודעות לקשייהם ולשתף פעולה עם הטיפול המוצע להם, וכן מקשה על התקשורת עם בני המשפחה המעורבים בשיקומם. במאמר זה מציג המחבר סקירה של הגורמים לתובנה נמוכה והשלכותיה על תהליכי ההחלמה של אנשים המתמודדים עם מחלות נפש. לאחר מכן הוא דן בקשר שבין מידת התובנה של בני המשפחה לבין מידת התובנה של המתמודדים, וכן מפרט את הגורמים העשויים לקדם את תהליך קבלת מחלת הנפש בתוך המרחב המשפחתי. לבסוף הוא מציע דרכי פעולה וכלים פרקטיים שעשויים לסייע לבני המשפחה להניע אדם בעל תובנה נמוכה למחלתו לפנות לטיפול.
שי גיל | 11/8/2016 | 914 צפיות | תגובה אחת מ14/8/2016
רשימה זו מנסה לתהות על המרחב המתעתע לעתים שבין גישור למטרת גירושין לבין טיפול רגשי, ועל הדילמות המקצועיות והאתיות שעשויות להתעורר עקב כך אצל מגשר משפחתי בעל הכשרה טיפולית. מסקנת המחבר היא שאף שטיפול רגשי וגישור משפחתי עשויים להתקיים במקביל, או בסמיכות זמנים, מן הראוי לייחד לכל אחד מהם בעל מקצוע נפרד.
חלי טל שלם | 7/8/2016 | 840 צפיות
במסגרת סדרה שיזמה הפסיכואנליטיקאית דלית אבן מטעם הועדה המדעית של החברה הפסיכואנליטית בישראל, מתקיימים מפגשים בין הקולנוע ובין הפסיכואנליזה; באופנים מגוונים, בין קהל מקצועי לקהל הרחב, ובין גישות שונות בתוך הפסיכואנליזה. הסרט ממלא מקום של גורם מתווך, המאפשר שיח והתבוננות מנקודות מבט שונות. במפגש הרביעי בסדרת המפגשים השנייה הוקרן הסרט "פרסונה" (1966). את ההקרנה הנחו הפסיכואנליטיקאית דלית אבן והמתמחה בפסיכואנליזה טל שריר וולפה.
ayelet barak | 1/8/2016 | 2,584 צפיות | תגובה אחת מ2/8/2016
במאמר זה פותחת המחברת צוהר לשיטת טיפול חדשנית המתרחשת במטבח. המאמר סוקר את היסודות התיאורטיים עליהם מושתת השיטה, ומציג את קהל היעד המתאים לו. לאחר מכן, מאפשרת המחברת בעזרת ארבעה תיאורי מקרה להציץ אל מהלך טיפול שבו המזון משמש כחומר הגלם. המאמר דן בעקרונות מרכזיים של השיטה ובאופיו הייחודי של הטיפול המאפשר נגיעה ישירה בתכנים ראשוניים וביחסי הזנה.
31/7/2016 | 452 צפיות
מאז ראשיתו הקולנוע הישראלי מהווה מרחב אשר משתנה בזיקה לתהליכים שחלים בחברה הישראלית. חידושו של הספר הנוכחי בטענה שתמורות פסיכו-אידיאולוגיות ותהליכים פוסט-טראומטיים בחברה הישראלית מצאו את ביטויים בקולנוע הישראלי.
26/7/2016 | 1,220 צפיות
אילמות סלקטיבית הינה הפרעת חרדה המתבטאת בהימנעות מדיבור למרות היכולת לקיים דיבור תקין. מטרת הספר היא להעצים הורים, מחנכים וגורמי טיפול לעבוד יחד בגישה ממוקדת ויעילה שעוזרת לילדים להגיע להחלמה מלאה. הספר מציג מודל אינטגרטיבי מבוסס מחקר למניעה ולטיפול באילמות סלקטיבית שמבוסס על עבודתם של שני המחברים שהחלה במחקר משותף.
תגיות: חרדה | ספרים
תמיר אשמן | 25/7/2016 | 1,553 צפיות | תגובה אחת מ26/7/2016
הקריאה בסיפורי בראשית מספקת הצצה חשובה על היחסים הקדומים בין המינים, המניחים את היסודות של החשיבה הפטריארכלית ושל תפיסת יחסי הכוח בין גברים לנשים. במאמר זה מציג המחבר את שני הסיפורים המספרים את סיפור בריאת האדם: זה שמופיע בספר בראשית ב', הידוע בשם "סיפור החטא הקדמון", וזה שמופיע לפניו בבראשית א', הידוע בשם "סיפור בריאת העולם". שני הסיפורים משקפים צורות של מציאות מגדרית, השונות זו מזו בתכלית. בחלקו הראשון של המאמר מוצגת המציאות המגדרית והיחסים בין גברים ונשים שלאחר החטא הקדמון, ואילו בחלקו השני מוצג תהליך בריאת העולם ובריאת האדם כביטוי של מערכת יחסים המושתתת על יחסי גומלין ועל תלות הדדית.