מאמרים

תגובות למאמרים
אסנת לקר:
המפגש עם הרוע
סיגל חלק:
כואב ונכון
יואב יגאל:
אמונה ואחריות
אופיר תשובה:
מעולה, תודה
יוני בארי:
גאה באמונתי.
נחי אלון | 11/02/2016 | 328 צפיות | 2 תגובות, האחרונה מ‏יום חמישי ‏11 ‏פברואר ‏2016
מאמר זה מבקש להסב את תשומת הלב לתופעה של תוקפנות מתמשכת כלפי קשישים מצד ילדיהם הבוגרים, הטוענים כנגד ההורות שקיבלו מהם והנזקים שנגרמו בגינה. במאמר מתוארות ההשלכות הקשות של התחשבנות זו על חיי הקשישים ועל המרקם המשפחתי, נדונים הגורמים התרבותיים העומדים בבסיסה של התופעה ותפקידה של הפסיכולוגיה הפופולרית בדמוניזציה של ההורים. לבסוף המאמר דן בהרחבה במקומו של המטפל בהתחשבנות זו, ואנשי מקצוע נקראים להיות מודעים לכוחות הפועלים עליהם ולגלות אחריות גם כלפי ההורה הקשיש הנמצא מחוץ לחדר הטיפולים.
רות נצר | 10/02/2016 | 152 צפיות
מומו, גיבורת ספרו של מיכאל אנדה, יוצאת למסע בחיפוש אחר האמת הנפשית והדרך לחיות אותה, ותוך כך מגלה שדרך זו כרוכה בחוויית זמן ייחודית. המאמר מגדיר את חווית הזמן הזו כנשית, ומבחין אותה מהזמן הגברי של העשייה התכליתית. בהתבסס על המשגות יונגיאניות ותוך התייחסות ביקורתית לחוויית הזמן המאפיינת את החברה המערבית המודרנית, דן המאמר בהשלכות של שני סוגי תפיסות הזמן הללו על גיבוש חוויית עצמי אותנטית.
סיגל חלק | 07/02/2016 | 316 צפיות
הכנס המקצועי במרכז לטיפול קבוצתי של התחנה הפסיכולוגית בגבעת חיים איחוד. מארגני הכנס ביקשו להציג את היסודות התיאורטיים הפסיכודינמיים העומדים בבסיס הטיפול הקבוצתי, לדון בסוגיות העולות מתוך העבודה בשטח ולהעניק למשתתפים טעימה מן החוויה היחודית של הטיפול בקבוצות ילדים.
גבי מנדלסון | 03/02/2016 | 4,402 צפיות | 9 תגובות, האחרונה מ‏יום שישי ‏12 ‏פברואר ‏2016
רשימה זו מנסה להתחקות אחר סוד ההערצה של ילדות קטנות לאלזה, גיבורת הסרט 'לשבור את הקרח'. ראשית מתוארת התעלומה: מדוע מעריצות הילדות דווקא את אלזה, ולא את אנה שנראית מתאימה הרבה יותר לתפקיד? בהמשך מתוארת עלילת הסרט בקצרה, כולל התייחסות לשינויים שנעשו בסיפור המקורי מאת אנדרסן, ולבסוף מועלות כמה השערות בניסיון לפענח את התעלומה.
יואב יגאל | 31/01/2016 | 886 צפיות | 2 תגובות, האחרונה מ‏יום רביעי ‏10 ‏פברואר ‏2016
הנחת היסוד הבסיסית ביותר של הפסיכואנליזה היא, שכדי לפענח את ההווה ואת הגלוי יש לחזור לאחור, הרחק ככל האפשר בזמן, ועמוק ככל האפשר בחשיפת הסמוי. סדרה זו על כל פרקיה פעלה על פי אותה הנחה: היא התחילה מפרשנות מחודשת למיתוס המכונן של הפסיכואנליזה, ולאחר מכן עברה לדון בתסביך שעומד בבסיס התיאוריה שלה. בפרקים הבאים היא חקרה לאחור, רחוק ככל האפשר באבולוציה ובהיסטוריה של האדם, את התהליך המקביל שבין הנפש לבין התרבות. שחזור תחנות חשובות בתהליך זה הוביל לכמה תובנות מפתיעות ובלתי צפויות. הפרק המסכם של הסדרה מציג תובנות אלו כנקודת מוצא בניסיון לפענח את המציאות העכשווית, ובתוך כך לומר משהו על תפקידה של הפסיכואנליזה במציאות זו.
יוני שור | 27/01/2016 | 1,472 צפיות
מאמר זה מציג תיאור של סדנה באמנות שנערכה במרכז ויניקוט ב-15.5.15, במסגרת יום העיון "מכאוס ליצירה". במרכז העבודה בסדנה, עמד שימוש בחלקי עבודות אמנות אשר הושלכו לפחי אשפה בחדרי יצירה שונים כבסיס ליצירה אישית חדשה של המשתתפים בסדנה. המפגש של האדם היוצר עם הבנייה דרך חומרי הגלם ההרוסים, מחזק את יכולתו לשאת את ההרסנות הגלומה בו. היוצר יוצא אל העבודה מתוך ידיעה שההרס כבר אירע, או, במונחיו של ויניקוט, "ההתמוטטות כבר אירעה". בידיעה זו יש משום חופש להמשיך ולהרוס או לחילופין לבנות משהו חדש, שיש בו מימד של תיקון, ומקבל חיים אוטונומיים. המאמר מתייחס לשאלת "השלישי", מנקודת מבט ששורשיה בשפת האמנות. "השלישי" בתהליך הסדנה, מתהווה במרחב בו נפגשים יוצרים, חומרי אמנות, שאריות, זמנים, ויתורים ובחירות, בהקשרים מודעים ולא מודעים כאחד. במאמר מובא מבט רטרוספקטיבי מתוך נסיון חייו האישי של המחבר, המשתף בתהליכים אישיים שעבר ביחסו להרס ולחורבן בהקשר פוליטי-מקומי. הוא משתף בהשלכות תהליכים אלה, של טראומה והחלמה, על התפתחותו כאמן וכמטפל.
דפנה גרינר | 24/01/2016 | 892 צפיות | תגובה אחת מ‏יום שלישי ‏26 ‏ינואר ‏2016
כאשר אדם מחליט לממש את זהותו המגדרית ולחיות על פי המגדר הנכון לו, הסביבה הקרובה עוברת אף היא תהליך משמעותי, בייחוד כשהיא כוללת גם בן או בת זוג וילדים. לרוב כאשר אחד הצדדים מעלה באופן ישיר את זהותו המגדרית ואת רצונו לחיות במגדר המתאים לו, הצד השני מקבל זאת בהפתעה גמורה, ופעמים רבות מגלה כלפיו כעס, האשמה וחוסר הבנה. כל אלה משפיעים על האופן שבו תהליך השינוי יתווך לילדים ועל הדרך שבה הם יקבלו את ההורה הטרנסג'נדר. המאמר הנוכחי סוקר את האתגרים הייחודים העומדים בפני הורים טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות, מתוך התנסויות קליניות וידע מחקרי.
21/01/2016 | 410 צפיות
במציאות המודרנית, שבה מושג המשפחה הנורמטיבית התרחב למשפחות אחרות, ספרה של דנה ארוטשס-הדר נותן לגיטימציה לכל המבנים המשפחתיים על סמך השונוּת שבטבע. כל תיאורי אורחות בעלי החיים מבוססים על עובדות אמיתיות, ושזורים במסגרת סיפורית מרגשת שתעורר הזדהות אצל הילדים.