מאמרים

גבי אשר | 26/4/2016 | 119 צפיות
אדריאן האריס הינה מהדמויות המשפיעות והמקוריות בעיצוב הגישה ההתייחסותית. חשיבתה הייחודית עוסקת בהשפעת גורמים חברתיים, פוליטיים, היסטוריים ומשפחתיים על יצירת הזהות העצמית. היא מציעה מודל התפתחותי וטיפולי שאינו לינארי, אלא מבוסס על הכרה בריבוי ובמורכבות האינסופיים של ההתפתחות האנושית. מצד אחד חשיבתה מערערת על תפיסת הידע התאורטי והטכני שלנו כ"אמת", ומצד שני היא פותחת בפנינו צוהר להבנה מעמיקה של המורכבות והדקויות במפגש הטיפולי ולהתמודדות איתן. כתיבתה של האריס אינה פשוטה ומטרת המאמר היא לסייע בתיווך רעיונותיה ולעורר סקרנות להעמיק בהם.
פלג דור חיים | 24/4/2016 | 728 צפיות
בית-הספר הוא אתגר מהותי עבור רוב הילדים, אך עבור ילדים הנתפסים כ"שונים מהנורמה" מדובר באתגר מורכב עוד יותר. המאמר מביא את סיפורם של ילדים המגלים קשיים במערכת החינוך ועקב כך נתפסים כשונים מציפיות המערכת הבית ספרית. המחבר מתאר את הקושי של החברה להתמודד עם אחרות, ואת הנטייה שלה להדיר, לדחות ולהרחיק את הילד השונה. לטענתו, מערכות החינוך ואנשי המקצוע שעובדים בהן, מתמקדים בפרקטיקה של מיון דוגמת אבחונים והערכות, במקום להעניק דגש להכלה המותאמת לצרכים ולשאיפות של הילד. המאמר בוחן את ההשלכות החברתיות של תיוג הילדים ושל הפנמת הדימוי הפגום, ומדגים זאת בעזרת תיאור מקרה. לסיום המחבר קורא להחליף את המודל הממיין במודל הנשען על גישה הומניסטית, שבה מושקעים המשאבים בעבודה על תהליכי הכלה וקבלה.
21/4/2016 | 207 צפיות
הספר חיבוק חזק ולא כואב מביא את סיפורם של ילדים המוצאים מביתם, ילדים הסובלים מחסר וחסך ראשוניים המלווים אותם מראשית חייהם. הספר מעמיק בהבנת עולמם הפנימי של ילדים אלה, תוך כדי התבוננות על התנהגויותיהם הקשות אשר דרכן הם מתקשרים על העולם סביבם; הוא מתאר את התמודדויותיהם של האנשים הבוחרים להתמסר אליהם ולהשפיע על תהליכי צמיחתם במסע משותף ועוצמתי.
תגיות:
חלי טל שלם | 17/4/2016 | 487 צפיות
במסגרת סדרה שיזמה הפסיכואנליטיקאית דלית אבן מטעם הועדה המדעית של החברה הפסיכואנליטית בישראל, מתקיימים מפגשים בין הקולנוע ובין הפסיכואנליזה; באופנים מגוונים, בין קהל מקצועי לקהל הרחב, ובין גישות שונות בתוך הפסיכואנליזה. הסרט ממלא מקום של גורם מתווך, המאפשר שיח והתבוננות מנקודות מבט שונות. במפגש השלישי בסדרת המפגשים השנייה הוקרן הסרט "הנאהבים על גשר פריז" (1991). את ההקרנה הנחה הפסיכואנליסט גבי בונויט.
רפאל יונתן לאוס | 14/4/2016 | 1,877 צפיות | 2 תגובות, האחרונה מ24/4/2016
הכרעת הדין הראשונה של בג"ץ בדבר הרפורמה בבריאות הנפש מכירה בפגיעה האפשרית בזכאות לקבלת טיפול נפשי. ברשומה זו מבקש המחבר להפנות את תשומת הלב של הקהילה המקצועית לשתי סוגיות המתעוררות בעקבות הדיון בצמצום הזכאות. הסוגיה הראשונה היא הדבקת אבחנות למטופלים כדי לאפשר טיפול נפשי. השניה היא הסוגיה של אי-יידוע של המטופלים לגבי רישום האבחנה בתיקם הרפואי. המחבר דן בהשלכות המסוכנות של פרקטיקות אלו, וטוען שעל אף כוונתן לסייע במצוקות שהתעוררו בעקבות הרפורמה, בפועל הן פוגעות במטפל, במטופל ואף במאבק לתיקון מערכתי.
אפרת אבן צור | 12/4/2016 | 632 צפיות | תגובה אחת מ18/4/2016
יום העיון, שאורגן על-ידי התחנה הפסיכולוגית בגבעת חיים בהשתתפות הפסיכואנליטיקאית סוזנה מייאלו, עסק ברישומן הנפשי של טראומות שנחוו לפני הלידה ובראשית החיים.
11/4/2016 | 378 צפיות
המחקר המוצג בספר זה מציע יישום של מושג "פנטזיית הזהב" על השירה העברית של שנות ה-80 וה-90, בעיקר על שירתם של יצחק לאור ואגי משעול. לאחר שהוא בוחן את הקשרים הקיימים בין דרכי הביטוי של הפנטזיה לבין זרמי העומק הפועלים בעידן הפוסטמודרני בכלל ובשירה הפוסטמודרנית בפרט, הוא מראה כיצד היא מופיעה כמוטיב מרכזי חוזר בפואטיקות של לאור ומשעול, לצד משוררים עבריים אחרים הפועלים במקביל להם.
תגיות: ספרים
ליהי גבע-ליסר ונעמה שוורץ | 10/4/2016 | 957 צפיות | תגובה אחת מ26/4/2016
מאמר זה יתמקד בניסיון להעמיק את ההבנה אודות המפגש החזיתי בין הטראומה לבין התהליכים הנפשיים והפיזיים הנורמטיביים המתחוללים בתקופת ההריון והלידה. נתאר את הפלישה של הטראומה מהעבר לתוך המציאות ההריונית העכשווית. ננסה להדגים כיצד השימוש באותם מנגנונים נפשיים שעזרו בעבר לנפגעת לשרוד מצבי לחץ, פחד וכאב הקשורים להתעללות המינית, יכולים בעצמם להפוך לגורם שמקשה על יכולותיה להתמודד עם המשימות הפיזיות והנפשיות הנדרשות ממנה בתקופה זו. מתוך הבנות אלה נדגים דגשים ייחודיים לעבודה נפשית עם נפגעות הרות. זאת תוך שאנו מחזיקות את הידיעה שתקופה קריטית זו בחייהן יכולה להפוך לא רק לזירה של רה- אקטיביזציה ושחזור טראומטי, אלא גם לשמש ככר פורה להתפתחות אלמנטים חיוביים בתפיסה העצמית והגופנית וכן להוות זרז לשינוי חיובי במערך הבין אישי.