מאמרים

תגובות למאמרים
dvora ashkenazi:
פסק זמן
dvora ashkenazi:
יש לי אמפתיה
יואל בלום:
מנשה תודה!
קאלימה ג'יואן:
הכרה וגוף
קובי שטיין | 21/08/2014 | 32 צפיות
בימים אלו שלאחר מבצע "צוק איתן", אני נשאל על ידי בנות זוג ואימהות לחיילים המשרתים באזורי הלחימה: "כיצד נכון לקבל את החייל השב מן המערכה?". יוצאי קרבות, בדומה לכל אלו אשר נחשפים לאירועים בעלי פוטנציאל טראומטי, זקוקים כל כך לתמיכה חברתית עד כי מחקרים מראים כי היעדרה של התמיכה עשוי להוות גורם סיכון ראשון במעלה להתפתחותה של הפרעת דחק פוסט-טראומטית. כאשר בוחנים את תמונת הראי, את העדרה של תמיכה חברתית, הרי שנמצא עצמינו מתבוננים בחוויה של בדידות. מכאן שמאחורי הרצון לתמוך בחייל או בחיילת השבים מן המערכה, עומד הרצון למנוע מהם את הכאב הכרוך בחוויית הבדידות.
מיקי גרבר ומעין גרבר | 19/08/2014 | 192 צפיות
מאמר אישי זה דן במורכבות העדינה של יחסי בנות שבגרו ואימותיהן. חלק מהמאפיינים של יחסים אלה קשורים לאתגרים היחודיים העומדים בפני דור המילניום, או דור ה-Y, וחלק קשורים ליחסי הורים וילדים בכלל. כיצד יכולות שתי נשים שבגרו ועברו לשלב חדש בחיים לחוות קרבה לצד חופש ביחסיהן? התשובה לטעמינו טמונה ביכולת ליצר תקשורת אחרת, בין שתי נשים הפוגשות זו את זו בגובה העיניים.
מאמר זה מציג פיתוח חלוצי של ערכת אבחון נורמטיבית בשפה הערבית ליכולות שפה וקריאה של ילדים בכיתות א'-ו' (לוג'את אלקירא'אה). בתחילה יוצג הרציונל לפיתוח כלי זה, תוך כדי התייחסות לייחודיות של השפה הערבית הן בהיבט הדיגלוסי והן בהיבט האורתוגרפי. לאחר מכן יוצג תהליך הפיתוח תוך כדי התייחסות לבניית הכלים בשלב הפיילוט, ניתוח הפריטים והרצת הנורמות. לבסוף יוצגו שלבים בהליך הדגימה הארצית וכן יוצגו הכלים השפתיים, הקוגניטיביים ומבחני הקריאה.
דני שראל | 15/08/2014 | 1,080 צפיות | 3 תגובות, האחרונה מ‏יום שלישי ‏19 ‏אוגוסט ‏2014
דרך גלגוליו של כשל אמפתי בבית ספר שמנסה להתנהל באופן אמפתי, יתוארו החשיבות והמורכבות של הניסיון לקדם תהליכים אמפתיים בבית ספר ברמת הפרט וברמת המערכת. בהמשך למאמרים קודמים שפרסמתי ב"פסיכולוגיה עברית" גם מאמר זה מדגים את התפיסה שהדרך לאמפתיה לתלמיד עוברת דרך האמפתיה למורה ושהמנהל הוא דמות מפתח בקידום תהליכי אמפתיה בבית הספר.
שי גיל | 13/08/2014 | 673 צפיות
כמטפל רגשי הפוגש מדי יום ביומו בילדים הלוקים בהפרעת קשב וריכוז (להלן: "הפרעת קשב") ובהוריהם, אני מבקש ברשימה זו להפנות את תשומת הלב למורכבות עבודת המטפל הרגשי וזיקתה לאבחון הפרעת קשב בילדים. בפתח דברי אתייחס בקצרה למאפייני הפרעת קשב, כיצד היא מאובחנת, הגורמים המוסמכים לבצע אבחון ואפשרות קיומה של תחלואה נלוות להפרעת הקשב. בהמשך אתייחס בהרחבה להשלכות האבחון במעגלי החיים השונים של הילד ומשפחתו ואתבונן מקרוב בזיקה שבין האבחון לבין עבודת המטפל הרגשי בתוך הקליניקה ומחוצה לה.
ד"ר יעל שרון | 10/08/2014 | 1,541 צפיות | 4 תגובות, האחרונה מ‏יום שלישי ‏12 ‏אוגוסט ‏2014
תופעת המנהרות התת-קרקעיות, שהצטרפה במהלך מבצע 'צוק איתן', אל איום הרקטות המוכר והמר, עלולה לעורר בקרב ילדים פחדים ייחודיים. הפחד הטבעי-מיתי מדמות מאיימת שתפרוץ מן האדמה נשזר בפחד הממשי. תגובת הסביבה להתנהגות הילד תורמת גם היא, לא פעם, להתעצבות הפחד ולהתקבעותו. במסגרת המאמר מציעה הכותבת טכניקות טיפוליות מגוונות המשלבות עקרונות טיפול התנהגותיים-קוגניטיביים וטיפול באמנויות ,ונועדו לסייע לילד לבוא במגע עם הפחד שלו, להתידד עמו ולדעת לווסת אותו בהמשך.
יואל בלום | 08/08/2014 | 1,138 צפיות | 9 תגובות, האחרונה מ‏יום שני ‏18 ‏אוגוסט ‏2014
'מעקף רוחני' הוא מונח המתאר שימוש באמונות, פרקטיקות ושפה רוחנית על מנת להמנע ממגע עם רגשות כואבים, פצעים נושנים וצרכים התפתחותיים של האדם. יואל בלום מבקש להסב את תשומת ליבנו לשימוש הרווח והמתעתע ב'מעקפים רוחניים' בחברה המערבית ולתאר את מאפייניה של התופעה ואת מחיריה הנפשיים.
תגיות:
חן וירבה | 07/08/2014 | 831 צפיות | תגובה אחת מ‏יום רביעי ‏13 ‏אוגוסט ‏2014
במאמר זה מציעה המחברת לשלב את עקרונות הטיפול הפמיניסטי במפגש טיפולי המתקיים בפסיכותרפיה הגופנית. הגישה הפמיניסטית מתייחסת באופן ביקורתי ליחסי הכוחות בטיפול ומנסה לצמצם את ההיררכיה שבין המטפלת למטופלת, הקיימת מעצם העובדה שהאחת ביקשה את עזרת השנייה. כמו כן, עוסקת הגישה בנושאים כגון פוליטיקה, תרבות ומגדר, החסרים בפסיכותרפיה הגופנית. כאמור, מאמר זה מציע דרך לשלב נושאים אלו במפגש הטיפולי העוסק גם בגוף ולא רק בנפש.