לוגו פסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

הודעת מערכת

חזרה לפסיכולוגיה עברית

פורום זה הינו חלק מקבוצות הדיון של פסיכולוגיה עברית וההשתתפות בו הינה למשתמשים שקיבלו הרשאה אישית.

להצטרפות לקבוצת דיון זו, אנא קרא/י את הכללים הנוהגים בו כפי שרשומים להלן, וציינ/י את הסכמתך באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בתחתית עמוד זה. כללים אלו באים להוסיף על הוראות תקנון האתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כללי הפורום, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה.

לאחר לחיצה בתחתית על הבקשה להצטרפות, בקשתך תועבר לאישור מנהלי הפורום. הודעה בדבר קבלתך לקבוצת הדיון תשלח אליך בדוא"ל.


כללי ההשתתפות בפורום
 
פורום זה מיועד לעובדים סוציאלים, פסיכיאטרים, מטפלים בהבעה ופסיכולוגים. הכניסה תותר רק למשתמשים המזוהים בשמם המלא ובליווי פרטים מקצועיים מתאימים. הפורום מאפשר הצטרפות של חברים חדשים על פי הקריטריונים המפורטים בהמשך.
 
 
משתתפי הפורום מוזמנים לכתוב על כל חוויה טיפולית שמטרידה, או מעשירה אותם, ואשר אותה הם רוצים לחלוק עם אחרים. חברי הפורום מוזמנים לתאר עבודה טיפולית תוך שימת לב לאי חשיפת פרטים מזהים. הפורום הינו רב משתתפים ותמיד ישנה סבירות שמישהו מחברי הפורום יזהה את המטופל. ניתן לנקוט באמצעים שונים כמו הסתרה של פרטים ביוגרפיים וגאוגרפיים והצגת הדילמה באופן עקרוני. מומלץ להביא דילמות טיפוליות תוך כדי התמקדות בחווית המטפל. במקרה של ספק, יש להתייעץ עם מנהלות הפורום.
משתתפי הפורום מוזמנים לכתוב על חוויות החשובות להם שאינן בהכרח קשורות ישירות לחדר הטיפולים אולם מתיחסות אליו. ניתן להעלות נושאים תיאורטיים כמו למשל הקשר בין פסיכותרפיה לחברה.
 
 • הרשאה לפורום - כדי להיות חבר פורום עליך להיות אחד מבעלי המקצועות הבאים: עובד סוציאלי (מספר רישום האיגוד העובדים הסוציאלים), פסיכיאטר (רישום במשרד הבריאות), פסיכולוג (רישום בפנקס הפסיכולוגים) ומטפל בהבעה (רישום במשרד הבריאות).

 

 • הזדהות - הפורום מיועד לאנשי מקצוע המזוהים בשמם האמיתי, בשונה מפורומים אחרים באינטרנט בהם ניתן "להסתתר" מאחורי כינוי  (ניק). כל משתתף מחוייב להזדהות בשמו המלא, בהכשרתו ומקום עבודתו. רצוי לכתוב פרטים נוספים כמו תחומי עניין והתמחות. הכרטיס האישי נועד כדי לאפשר הצגה עצמית. ככל שהוא יהיה מפורט יותר, תתאפשר אווירה פתוחה יותר בדיוני הפורום. את הכרטיס האישי ניתן לעדכן על ידי לחיצה על הלינק "מאפיינים אישיים" בפינה השמאלית העליונה של המסך. פרטים אלו יהיו גלויים לכל באי האתר, אנשי מקצוע והקהל הרחב.

 

כתיבת וקריאת הודעות - החברות בפורום אינה מחייבת כתיבת הודעות. חברים שאינם כותבים אלא קוראים בלבד, או כותבים לעתים רחוקות, נחשבים כחברים לכל דבר ונוכחותם חשובה ביותר. אין כל חובת השתתפות לאחר קבלתך לפורום וניתן לקרא הודעות באקראי ועל פי הטעם האישי. 

 • חידוש חברות - כדי למנוע מצב בו רשימת חברי הפורום מתמלאת בחברים שמאז הרשמותם אינם לוקחים חלק כלשהו בפעילות הפורום, לאחר שישה חודשים ממועד ההצטרפותם (ולאחר מכן בכל ששה חודשים) יתבקשו חברי הפורום "לחתום" מחדש על מכתב הפתיחה כדי שיוכלו להמשיך להשתתף בדיוני הפורום. חברים שלא יעשו זאת, חברותם בפורום תסתיים באופן טבעי.   

 • אתיקה מקצועית - כל כללי האתיקה המקצועית אליהם מחוייב כל אחד ואחד מהמשתתפים במסגרת השתייכותו לגוף מקצועי תקפים גם בפורום. חשוב במיוחד להקפיד על כלל האתיקה של אי חשיפת פרטים מזהים אודות מטופלים בכל דרך שהיא. חשוב כמו כן שלא להביא דילמות טיפוליות שאינן של הכותב. יש להימנע מהשמצות או כל פגיעה בכבוד האדם. אין לשתף בתוכן הדיונים אדם שאינו חבר בפורום.

 • אחריות מקצועית - פורום זה הינו פורום עמיתים. הוא אינו מהווה מערכת הדרכה או יעוץ פורמלית ולכן כל הנכתב בו הוא בחוות החלפת דיעות בלבד ואינו מהווה בדרך כלשהי חוות דעת, הכוונה, הדרכה או יעוץ מקצועיים. בעצם חברותך בפורום, הינך מתחייב לקבלת סייגים אלו ולהימנע מכל קובלנה כלשהי כלפי מישהו מחברי הפורום, מנהלי הפורום או בעלי ומנהלי האתר.

 • חסיון - משתתפי הפורום יתחייבו לנהל דיון אתי שאינו חושף פרטים מזהים לגבי המטופלים, מטפלים או כל אדם אחר. יש לזכור כי אבטחת מידע באינטרנט אינה מושלמת. האחריות היא אישית של כל אחד מחברי הפורום.  במידה וחבר הפורום משתמש במחשב אליו יש גישה גם לאנשים אחרים מלבדו, עליה לדאוג שהסיסמא תהיה מוגנת ושתוכן ההודעות לא יכלל בתיקיה החשופה לעיני כל.  במקרה ואין באפשרות המשתמש לשמור על תוכן ההודעות חסוי, עליו לבטל את אפשרות העידכון השולחת הודעות לתיבת הדוא"ל האישי ולהשתתף בפורום על ידי כניסה באתר עצמו בלבד. הדרכה מפורטת בנושא נמצאת בתיקית "הנחיות שימוש".

 • פרסום  - אין לעשות שימוש בפורום למטרות פירסומיות, מסחריות או שיווקיות. אין לעשות כל שימוש ברשימת חברי הפורום (שליחת מיילים קולקטיבית) כדי למסור הודעות מכל סוג שהוא ללא קבלת רשות מפורשת ממנהל הפורום. כל המבקש למסור הודעה מסחרית-שיווקית-פירסומית כלשהי יפנה ראשית למנהל הפורום. פירסום באלפון המטפלים הנמצא בצד ימין אינו נחשב פירסום למטרה זו. כמו כן, פירסום של חומרים מקצועיים כמו מאמרים הינו רצוי ביותר והפורום יכול להוות במה לפירסומים חדשים או מוכרים. כל זאת מבלי לפגוע בזכויות יוצרים הקיימות. הודעות המחפשות אחר מטפלים, מפרסמות כנסים, הודעות זמניות והודעות מידע יקובצו במידת האפשר בפורום וימחקו לאחר ימים מספר. תגובות להודעות כאלו יופנו למייל האישי.
 •  
 • כבוד הדדי - המשתתפים מתבקשים לאפשר זה לזה להתבטא בחופשיות. ביקורת תורמת ללמידה אך המשתתפים מתבקשים להמנע מביקורת אישית נוקבת או החורגת ממסגרת הביקורת העניינית - באתר זה כבוד האדם ניצב לפני חופש הביטוי.

 •  סמכות  - מנהלות הפורום, יתערבו במקרים בהם ישנה פגיעה בפרטיות המשתתפים , באתיקה המקצועית, בכבוד הזולת ועל פי שיקול דעתן. למנהלות הפורום יש אפשרות טכנית לערוך הודעות, למחקן או להעבירן ממקום למקום על פי שיקול דעתן.    

 •  השעייה מחברות בפורום  - מנהלות הפורום תשמורנה לעצמן את האפשרות להשעות את חברותו של מי מחברי הפורום שאינו מקבל על עצמו את הכללים המנוסחים במכתב זה.

 •  אלפון המטפלים - בתוך הפורום מצוי אלפון מטפלים המכיל שמות מטפלים מחברי הפורום החפצים להיכלל בו. לכל המעונין, יש לפנות במייל למנהלות הפורום-שירה או טלי-  בצירוף הפרטים המתאימים לפירסום. ההשתתפות באלפון היא על אחריות המטפלים עצמם ואינה מהווה המלצה מטעם הפורום.

 • כתיבה באינטרנט - הכתיבה בפורום באינטרנט אינה דומה לכל דבר אחר. במהלך שנות קיומו של פורום זה התרחשו בו אירועים רבים עליהם ניתן ללמוד מאינדקס הסוגיות הנמצא בצד ימין של הפורום. לעתים נוצרת אשליה של אינטימיות עקב דיאלוג אינטנסיבי ופורה. לעתים, תחושה של ניכור עקב אי הענות להודעות חשובות הנותרות מיותמות. יש לזכור כי בבואנו לכתוב בפורום, עלינו להניח בצד את המושגים בהם אנו משתמשים בכתיבה רגילה, אולם לא לשכוח את כללי האתיקה המלווים אותנו גם בעבודתנו. הכתיבה בפורום יכולה להיות חושפנית והשלכותיה רבות, ויש לכתוב מתוך מודעות לכך. ניתן כמובן להתדיין לגבי כל דבר, כולל הכתיבה עצמה, הנוגע לעבודתנו. חשוב לזכור כי מדובר בפורום שחברים חדשים  (בעלי הרשאה מתאימה בלבד - כלל זה לא ישתנה לעולם) מצטרפים אליו עת לעת. חשוב גם לזכור כי הכתיבה בפורום נשמרת בתוכו והודעה שנכתבה היום יכולה להיקרא על ידי חבר פורום עתידי כל עוד הפורום ממשיך להתקיים (אולי גם בעוד 50 שנים!). אני ממליץ לחברי הפורום להשתמש בכלל הבא: כתבו רק מה שאתם בטוחים שתרצו שיקרא על ידי כל איש מקצוע מתחום בריאות הנפש (או מי שעשוי להיות כזה בעתיד) בהווה ובעתיד.

 • כתיבה וקריאה מהנה ומשכילה!

 

 (קרדיטים: ניסוח: רוני אלפנדרי - מנהל הפורום הראשון)  

 
כללי הפורום נתונים לשינוי בהתאם להתפתחויות בו. כל משתתף רשאי בכל עת להעלות בקשה לעדכון כללים אלו בפני מנהלי הפורום בפניה אישית.

הנני מסכימ/ה לכללי הפורום ומבקש/ת להצטרף            חזרה