פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי
בהאא מחול
תאריך רישום: 2/11/2008
גילוי נאות: משתמש זה לא אימת את הרשאתו המקצועית. למידע אודות הרשאה מקצועית
כתבו אלי
שם פרטי ושם משפחה
בהאא' מחול


כתובת דוא"ל bahamakhoul@bezeqint.net

השכלה אקדמית
2006 תואר שלישי עבודת מחקר בנושא: "חקר תהליך רכישת מיומנויות קריאה בשפה הערבית במסגרת חונכות מובנית, כאשר החניכים הם ילדי כתה א' הנמצאים בסיכון לשוני"
"An investigation of the process of developing basic reading skills in Arabic as a mother tongue: The case of structured tutoring for grade one children at linguistic risk" האוניברסיטה העברית, ירושלים, החוג לחינוך

2000-2002 מתמחה למחקר עבודת מתמחה במחקר תיאור ודיווח ההתנסות בתוכנית "חונכות קריאה מחשב" בשפה הערבית לכתות ג' האוניברסיטה העברית, ירושלים

1999 תואר שני עבודת מחקר בנושא: Alternative Assessment Methods in an Elementary School in the Arab Sector in Israel: A Case Study". אוניברסיטת ליברפול אנגליה, חינוך

1991 תואר ראשון פסיכולוגיה וחינוך (חינוך מיוחד) אוניברסיטת חיפה

תחומי הוראה
רכישת קריאה וכתיבה , אוריינות מוקדמת, אבחון והערכה לקשיי /ליקויי למידה, קריאה הבנת הנקרא ושיטות קריאה, תוכניות התערבות לרכישת קריאה וכתיבה בשפה הערבית,הכשרת סטודנטים לחינוך מיוחד.
תפקידים

1. תפקידים במכללת אורנים

מרצה ומדריכה פדגוגית

2. תפקידים מחוץ למכללה
• חוקרת בחוג ללקויות למידה, אוניברסיטת חיפה .
• מרכזת תוכנית יח"ד ערבית במרכז טיפוח חינוך האוניברסיטה העברית.
• חוקרת מטעם מכון סולד.
• חברה בוועדות היגוי ( לבניית כלי אבחון בשפה הערבית) מרכז ראמ"ה .
• חברה במיזם לטיפוח עתודת מחקר ופיתוח להוראת הערבית כשפת אם (היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, משרד החינוך- יד הנדיב.
• חברה בוועדת –PIRLS- לקידום הקריאה .
• חברה בוועדות אבחון מטעם משרד העבודה והרווחה.
• ראש צוות ללשון ערבית במרכז מט"ח.


תחומי עניין, התמחות ומחקר

• דרכי הערכה חלופית והשפעתם על הישגי הילדים
• מודל "בית ספר עמית" והשפעתו על תהליך הכשרת הסטודנטים
• בדיקת תהליך החונכות ותרומתו לפרחי ההוראה
• החונכות והשפעתה על הישגי התלמידים המתקשים במיוחד
• הערכה ובדיקת תוכניות לימוד לשפה הערבית
• התערבות מוקדמת
• ליקויי וקשיי קריאה בשפה הערבית
• ראשית הקריאה בשפה הערבית כשפת אם, בקרב ילדים בסיכון לשוני-חברתי.

נושא הקריאה מעניין אותי בכל ממדיו השונים, לכן אני חוקרת את הנושא כבר שנים רבות. המטרה העיקרית היא לבנות סביבה לימודית המשלבת עקרונות עדכניים של הוראת ראשית הקריאה ופיתוח כלים ייחודיים להערכת התהליך בשפה הערבית.

התחלתי בחקר הנושא משנת 2001 ואני ממשיכה בו עד היום.
תחומי הוראה
קריאה ורכישת קריאה, אבחון והערכה לקשיי /ליקויי למידה, אוריינות מוקדמת, ליקויי קריאה וכתיבה, מבוא לחינוך מיוחד, שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

רשימת פרסומים
פרסומים
סרלין, ר, בשן, ע', בן פורת, ס', הראל, מ', מחול, ב', סגל, ד' וקאופמן, א' (2006). שותפות במכללת אורנים – פנים רבות לה. מגמה חדשה בתכניות ההכשרה של מורים, תל-אביב: מכון מופ"ת.

ההתפתחות והעשייה האקדמית בשנה הנוכחית:

-2007/8 ואני עובדות על המאמרים הבאים:

1. מודעות פונולוגית בסביבת מחשב וחונכות לילדים דוברי ערבית (יצא לפרסום)
2. הישגי הילדים ביחס למוטיבציית החונכות ותפקודן וההשפעה על התפתחות המודעות הפונולוגית ( בכתיבה).
3. קשיי ילדים הנמצאים בסיכון לשוני בהתפתחות מיומנויות ההבנה (בכתיבה).
4. הישגי ילדים ביחס למוטיבציית החונכות והשפעתה על התפתחות מיומנויות ההבנה.
5. התמודדות החונכות עם אוכלוסיית ילדים לקויי למידה בסביבת מחשב.
כל הפרטים המובאים בעמוד זה ובכללם שם המשתמש נוסחו על ידי המשתמש/ת ובאחריותו/ה