גזורהעתקהדבק מודגשנטויקו תחתיישר לימיןמרכזישר לשמאלמספורתבליטיםהגדל כניסההקטן כניסההוסף היפר קישורLeft To Right