פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×יצירה מאת Adam Hillman
Adam Hillman ©
זכור אותי

אירועים

16
דצמבר

פסיכותרפיות בילדים ונוער

16/12/2003 | פורסם על ידי ד"ר ארנון לוי

האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה האיגוד הישראלי
של הילד והמתבגר לפסיכותרפיה

הזמנה ליום עיון:
פסיכותרפיות בילדים ונוער
יום שלישי 16/12/2003

09:00- 08:15 : הרשמה וקפה
09:15- 09:00 : פתיחה רשמית- ד"ר אסתי גלילי, יו"ר האיגוד הישראלי
לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר. ד"ר ארנון לוי, יו"ר
האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
09:15-10:00 : ילדים ונוער לפי Dolto
פרופ' שמואל טיאנו, ד"ר לואיזה בולוביק, ביה"ח גהה.
10:00-10:15 : דיון
10:15-11:00 : Cognitive Behavior Therapy
ד"ר דני שטיין, המרכז הרפואי שיבא תל-השומר
11:00-11:15 : דיון
11:15-12:00 : הפסקה וכיבוד
12:00-12:45 : Youngian Psychotherapy
ד"ר אסתי גלילי, השרות לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר,
הסתדרות מדיצינית הדסה, ירושלים.
12:45-13:00 : דיון
13:00-13:45 : ה- Supportive Expressive Therapy: Parent-Child
Prof. Jean Wittenberg,
Toronto Sick Children Hospital
13:45-14:15 : דיון וסיכום.
הערה: ההרצאה האחרונה תהיה באנגלית, שאר ההרצאות יינתנו בעברית.
-------------------------------------------------------------------- "------------------------------------------------
טופס הרשמה ותשלום ליום העיון "פסיכותרפיות בילדים ונוער"

לכבוד
האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה
ת.ד. 16073 תל אביב 61160 טלפון: 03-5274711 פקס: 03-5274768


שם משפחה: שם פרטי: _________________

כתובת:_ _________ טלפון: _________________

מצ"ב שיק על סך ____________ ש"ח לפקודת האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה

בנק ________ מס' שיק _____________ תאריך __________ חתימה__________

0 חבר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה - 180 ש"ח
0 לא חבר אחד האיגודים - 220 ש"ח
0 מתמחה / גמלאי / סטודנט - 180 ש"ח (עם הצגת אישור מתאים בלבד).

* הרשמה במקום על בסיס מקום פנוי, ובתעריף של 220 ש"ח.