פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×Avatar
זכור אותי

אירועים

25
נובמבר

יום עיון של 'אפק' על חזרת העבר בהווה והקושי בהשגת שינוי

25/11/2007 | פורסם על ידי משה ברגשטיין

אפק - האגודה הישראלית ללימוד תהליכים קבוצתיים וארגוניים

יום עיון

ההיסטוריה של העתיד – העתיד של ההיסטוריה
תהליכים מודעים ולא מודעים בין עבר, הווה ועתיד

יום א', 25 בנובמבר 2007
טו' כסלו תשס"ח
מרכז לימודי ישראל יפה, שד' רוקח 80 תל אביב


פעמים רבות, רבות מדי, אחרי השקעה גדולה ומאמצים נרחבים, מוצאים חברי ארגונים ותנועות כי שינויים לקראתם פעלו במרץ ושנראו ברי השג, נמוגים ללא הסבר.

האם משחק העבר עמנו במחבואים? האם הלא מודע מתעתע בנו? האם אנו בוחרים לשנות מה שלא ניתן לשנות? מה שלא ראוי לשנות? האם אנו נותנים הזדמנות ראויה לשינוי להתרחש? אולי איננו מבינים כלל שינוי מהו ומה ניתן לשנות?

לכאורה – שינויים גדולים סביבנו, ובכל זאת – מה השתנה בחיי החברה אותה אנו מהווים?

יום העיון ייתן הזדמנות לאנשי בריאות הנפש וחינוך, ליועצים, פעילים חברתיים, לאנשי תעשיה וארגון, לאנשי מערכות ומשאבי אנוש, ובאופן כללי – לכל מי שמתמודד עם החלום לשנות ועם הקושי להשתנות – הזדמנות ללמוד באפן פעיל על הנושאים האלה, בהרצאות ובדיונים פעילים.


סדר יום

9.30 – 9.00 התכנסות (קפה ועוגה)

9.40 – 9.30 ברכות: אילנה ליטוין, יו"ר אפק

10.00 – 9.30 מבוא ליום העיון: סילויה זילברמן

10.45 – 10.00 הרצאה: דר' דורית שיקיירסקי, פסיכולוגית קלינית, חברת אפק

זיכרונות מהעתיד, חזיונות מהעבר: שמרנות וחדשנות במובלעת של קהילת יחסי קבוצות
נוכח החזרה העיקשת של מה שמוכר כבר מהעבר, גם כשנדמה שהמאמצים לחולל שינוי עלו יפה, יש מי שטוענים כי זה פשוט טבע האדם, בעוד אחרים מציעים הסברים שונים ליחסים המורכבים בין חדשנות לבין שמרנות בהתפתחות ההיסטוריה האנושית. כאשר הדברים אמורים ביחיד, התיאוריה הפסיכואנליטית מציעה הסבר להתפתחות אנושית שמצביע גם על הנטייה לחזור על דפוסים קודמים וגם על הכפייה לשחזר יחסים מוקדמים. על רקע המשגה זו, אקרא את התיאוריה של ביון לגבי קבוצות כטענה מורכבת הקובעת שטבע האדם כחיה חברותית מתבטא בתבניות פעולה חוזרות, המופיעות בהכרח בכל פעילות אנושית. אטען כי על בסיס הבנה זו של טבע האדם כחיה חברותית נוצרה קהילה של מי שמתעניינים בתיאוריה ובפרקסיס של יחסי קבוצות, קהילה שמתקיימת כמובלעת מפורזת, רשת רופפת של מוסדות המשתמשים בשיטה שנגזרת מתיאוריה זו. אנתח את השיח של קהילה זו כדוגמא להתמודדותה של קבוצה עם מורכבות המתחים בין שמרנות לבין חדשנות, כמו גם להשפעתה של התמודדות זו על הרעיונות שהקהילה מבטאת כיום לגבי אפשרות השימור ומגבלות השינוי.

11.15 - 10.45 דיון סביב שולחנות

11.30 - 11.15 הפסקה

12.15 - 11.30 הרצאה: פרופ' עדי אופיר, מכון כהן, אוניברסיטת תל אביב

מחשבות על עבר שאיננו עובר
ל"עבר שאיננו עובר" שני מובנים מנוגדים: א. העבר שאינו חולף – או מפני שאסור שיחלוף ודואגים לשמר אותו, או מפני שנתקעים בו והוא "בלתי עביר", מעכב ומשתק; ב. העבר שאינו עובר מיד ליד, מצד לצד, מפני שאי-אפשר למסור אותו, כי אין מי שימסור אותו, ואולי אין למי למסור אותו ואולי הוא פשוט "בלתי ניתן להעברה". בהרצאה נבחן את שני המובנים האלה בהקשרים אישיים ותרבותיים ונזהה כמה טיפוסי התנסות אופייניים לכל אחד מהם. נשאל מה הופך עבר ל"בלתי עביר" או ל"בלתי ניתן להעברה", עד כמה חמור הניגוד בין שתי הצורות האלה של הינתנות העבר (האופן שבו הוא נתון לנו), ועד כמה אנחנו אחראים לְמה שניתן לנו מן העבר ולאופן שבו הוא ניתן.

12.45 – 12.15 דיון סביב שולחנות

13.30 – 12.45 הפסקה וכיבוד

14.15 – 13.30 הרצאה: מר אמיר גוטפרוינד, סופר

הרוצה בעתיד – יתכונן לעבר
העתיד הוא עניין מפחיד ביותר – הוא נושא עמו את "מפלצת" אי הודאות. ודאות אחת נושא העתיד עמו, והיא הכליה המובטחת לכל. העבר הוא חומר גלם אשר ממנו ניתן לייצר כלים להתמודדות עם מורא העתיד, אם רק נשכיל לטפל בו ולשמרו באופן הראוי. עולם הספרות והבידיון מאפשר הזדמנות מצויינת ל"תרגל" שליטה, ולו חלקית, במורא העתיד ונחמת העבר. הסופר, כותב הסיפור, נמצא בעמדה דומה לזו של בורא העולם, הוא יכול לשלוט היטב בעלילה – העתיד הלא ודאי, התגשמותו, והכליה או ההחלצות ממנה. אבל, בבידיון כמו במציאות, העתיד והעבר מקיימים יחסי גומלין מסובכים יותר מהנראה לעין, והם מתחכמים גם לסופר הבורא אותם. ההרצאה תעסוק בניסיון הספרותי לקשור בין עבר ועתיד, לרתום אותם לצרכינו, ועל האופן בו לעיתים משתבשים הדברים.

14.45 – 14.15 דיון סביב שולחנות

15.45 – 14.45 מליאה: דיון והתבוננות על מהלך היום בהנחיית ד"ר ירמי הראל וסילויה זילברמן

15.45 סיוםאפק נוסד בשנת 1985 במטרה לפתח את תחום הלמידה ההתנסותית של תהליכים קבוצתיים וארגוניים. בין מייסדיו פסיכולוגים, פסיכואנליטיקאים, יועצים ארגוניים, ובעלי מקצועות אחרים. עבודת אפק משלבת הבנה פסיכואנליטית ומערכתית של קבוצות, ארגונים, ותהליכים חברתיים נרחבים. שילוב ייחודי זה בין שתי הגישות רואה את הארגון כמערכת פתוחה למחצה, ושם דגש על המרכיבים הרגשיים, הבלתי רציונאליים והבלתי מודעים המצויים בתהליכים קבוצתיים וארגוניים.

הנחת היסוד היא כי התעלמות ממרכיבים אלו פוגמת ביעילותם של קבוצות ושל יחידים הנוטלים תפקידים בתוך ארגונים, וכי רכישת מיומנויות בזיהוי התהליכים הבלתי רציונאליים והבלתי מודעים בקבוצה עשויה להועיל בנטילת תפקידים מתוך סמכות, אחריות ויצירתיות.אפק עורך מדי שנה ימי עיון לקהל הרחב, בהם מזמין משתתפים ללמוד יחד עמו על תהליכים חברתיים מרכזיים. השנה אנו שואלים האם יכולה החברה, והאדם כחלק ממנה, להשתנות? להשתפר? האם השתנות והשתפרות היינו הך הם?
לעתים קרובות אנו מגלים שלאחר שהשינוי המיוחל כבר עמנו, העבר חוזר ומבצבץ מבין הסדקים, מתחבר ומתגבש מחדש. האם יתכן שההשקעה בהשתנות משאירה את החלקים הלא מודעים של העבר חופשיים לחפש ביטוי בלתי צפוי?טופס הרשמה
ההיסטוריה של העתיד – העתיד של ההיסטוריה
תהליכים מודעים ולא מודעים בין עבר, הווה ועתיד
יום א', 25 בנובמבר 2007
טו' כסלו תשס"ח
מרכז לימודי ישראל יפה, שד' רוקח 80 תל אביב


נא למלא בכתב יד ברור

שם___________________ תואר________________
כתובת______________________________________
___________________________________________
מיקוד___________דוא"ל________________________
טלפון______________פקס______________________
מקצוע_______________________________________
מקום עבודה ותפקיד_____________________________
___________________________________________
טלפון___________דוא"ל_________________________

דמי השתתפות:
לנרשמים עד 5.11.07 לאחר 5.11.07
230 ₪ 260 ₪
לחברי אפק: 200 ₪ 230 ₪

את טופס ההרשמה יש לשלוח בצרוף התשלום לפקודת אפק

אל:
אפק – יום עיון
ת.ד. 17157
תל אביב 61171

לשאלות וברורים ניתן לפנות לרוני ג'רבי טלפון 09-9581515