פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×יצירה מאת Adam Hillman
Adam Hillman ©
זכור אותי

אירועים

23
אוקטובר

"שני בתים לחלום" השפעות הלינה המשותפת בראיה רב דורית

23/10/2007 | פורסם על ידי עדי פרי

יום עיון של האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואים וחינוך בחיי המשפחה.

יום העיון יתקיים ביום שלישי, ה- 23 אוקטובר 2007, י"א חשון תשס"ח

בסמינר אפעל, היסמין 1, רמת אפעל. חניה במקום.

http://www.mishpah...age=1

"בית הילדים" בקיבוץ הישראלי הוא מציאות יחידה וייחודית בעולם כולו. רוב ילדי הקיבוץ חוו בילדותם את חווית הלינה המשותפת. בשנתיים האחרונות החלה התעוררות ועניין הולכים וגוברים בסוגיות הבאות:

כיצד תקופה מכרעת זו הטביעה חותמה על עיצוב נפשם כילדים ועל מהלך חייהם כבוגרים, כהורים וכבני זוג? והאם יש השפעה בין-דורית?

ביום העיון נבחן ונתבונן במורכבות ההשלכות בהקשר היסטורי: איזה סוגי התקשרויות נוצרו בין התינוקות להוריהם? מהם המסרים הסותרים והחיים הכפולים שנוצרו אצל הילדים וההורים כדי לחיות ולגשר בין "שני הבתים" של החלום....? מהם הביטויים והמחירים השונים של שלושה דורות בקיבוץ

וכיצד הם באים לידי ביטוי בחדר הטיפול?בהרצאות ישולבו קטעי סרטים שידגימו וימחישו את החוויות והשפעותיהם.הוגי יום העיון והמרצים כולם באים מתוך ה"מקורות" והחוויות של "שני בתים לחלום"...יום העיון מיועד - לפסיכולוגים, עובדים סוציאליים, יועצים חינוכיים, מטפלים באומנות, פסיכותרפיסטים.סדר יום :09:00 -09:30 הרשמה וכיבוד09:30-10:00 ברכות ופתיחה - תמר פלג שקד- וועדת השתלמות10:00-11:00 הלינה המשותפת:דבר המחקר על הסיפור שסופו היה ידוע מראש.בהרצאה יוצגו ממצאי מחקרים התפתחותיים על ילדי קיבוצים שגדלו בלינה משותפת, תוך סקירה סוציו-היסטורית. המחקרים התמקדו בהתקשרות של התינוקות לאימהות, לאבות ולמטפלות ובהשלכותיה לאורך זמן. לבסוף נשאל - האם ואיזו העברה בין-דורית של הורות מתרחשת?ד"ר אורה אביעזר -מרצה בכירה במכללה האקדמית לחינוך- אורנים, מרכז לחקר התפתחות הילד – אוני' חיפה.11:30 -11:00 הפסקה12:30–11:30 ילדות ומשפחה בקיבוץ: לחיות עם מסר כפולבקיבוץ הישראלי התפתחה מערכת כפולה של שתי משפחות מתחרות- "הגרעינית" ו"הקיבוצית". מערכת זו העבירה לילדים מסרים כפולים וסותרים שגרמו לילדים לחיות בבלבול ובהסתרה. גם ההורים חיו בנאמנות כפולה: מחד, החובה למלא תפקיד ומאידך, לטשטש ולהחניק את האהבה המועדפת לילדיהם.ד"ר יערה בראון- היסטוריונית חברתית, מתמחה בתרבות חיי נשים ומשפחה. כיום ממלאת תפקיד המשנה לנשיא בצלאל לעניינים אקדמאים. בין ספריה:"רואות את הנולד" ו"זריחה בים התיכון".12:30-13:20 "שני בתים לחלום" ילדות ואימהות בקיבוץ - שלושה דורותהאם נפגמה אצל ילדי הלינה המשותפת "חוויית הבית" עקב הפיצול בין שני בתים? כיצד השפיעה ההורות השונה על עיצוב הזהות האימהית, ועל חווית האימהות המיידית והמתמשכת? האם וכיצד השפיעה השיטה בעיצוב ובבניית מודל ההורות בהתייחס לסוגיית ההעברה הבין-דורית? מסיפורי הטיפול המובאים בספר, ממודלים תיאורטיים וממחקרים, ניתן להסיק שהאימהות (ההורות) בקיבוץ הייתה שונה, ובמידה מסוימת נפגעה והוחמצה .רבקה לבקוביץ – עובדת-סוציאלית בכירה, פסיכותרפיסטית ומטפלת משפחתית. מחברת הספר: "שני בתים לחלום" .14:10- 13:20 הפסקת צהריים15:00-14:10 הקיבוצניק בעולם הטיפול.האדם הוא פרי נוף מולדתו. חבר קיבוץ, בבריאותו ובחוליו, מגיב ומטופל כאחד לקונטקסט של עולם חייו. מה המיוחד לו? מה נתבע מהמטפל כדי לעזור לו במידת היעילות הנדרשת?

כל זה בראיה היסטורית של קיבוץ שהיה פעם וקיבוץ שהינו היום.ראובן דומני – פסיכולוג, מדריך מוסמך בטיפול משפחתי, ת.ל.מ. – תחנות הקיבוצים.16:00-15:00 שיח ודיון

דיאלוג עם הקהל על ה"קולות" השונים העולים מהחוויות והניסיון הטיפולי המצטבר - בהנחיית ד"ר אסתר אליצור וראובן דומניד"ר אסתר אליצור -פסיכולוגית קלינית ומדריכה מוסמכת בפסיכותרפיה ובטיפול זוגי ומשפחתי, מלמדת בודהיזם ברמת השרון, באוני' ת"א ואוני' ירושלים.

ראובן דומני - פסיכולוג, מדריך מוסמך בטיפול משפחתי, ת.ל.מ. – תחנות הקיבוצים.