פסיכולוגיה עבריתפסיכולוגיה עברית

×יצירה מאת Adam Hillman
Adam Hillman ©
זכור אותי

אירועים

8
יוני

מפגש דיאלוג עם עמיה ליבליך ועם מרואיינים "ילדי כפר עציון" מספרה החדש

8/6/2007 | פורסם על ידי ענת שראל

בע"ה . כ"ה בניסן , תשס"ז . 13.4.07

נ פ ג ש י ם ל ד י א ל ו ג ב ה ר צ י ו ן - י ר ו ש ל י ם


עם הפסיכולוגית – הסופרת

פרופ' ע מ י ה ל י ב ל י ך וכמה ממרואיניה בספרה הטרי :


י ל ד י כ פ ר ע צ י ו ן

. . . לבסוף, מלבד כל השאלות שניסחתי לעיל, ושריתקו אותי כשהן לעצמן, הרי בימים הראשונים שבהם הרהרתי בנושא, עלתה לנגד עיניי האנלוגיה בין סיפורי הבנייה, החורבן והשיבה מחדש של כפר עציון לאדמתו לבין תמצית הסיפור הציוני: סיפור הגולה מארץ ישראל והתקומה המחודשת של העם בארצו, אלא שבסיפור הציוני מדובר באלפי שנות הסטוריה ואילו בסיפורו של כפר עציון מדובר בכשישה עשורים, כלומר אלפיים שנות גלות לעומת 19, בין 1948 ל1967, נראה אפוא כי סיפור כפר עציון יכול להוות אספקלריה זמינה ומיוחדת לליבון משמעותו של המיתוס העיקרי שעל פיו כוננה ההיסטוריה של העם היהודי, ומקומו בחיי היחידים המשתייכים לציבור זה .
[ מתוך המבוא לספר , עמ' 14 ]
... מדהים היה לא רק עצם המפגש, אלא המגע שנוצר, היכולת האנושית להתחבר, להרגיש ולהבין אפילו אנשים הרחוקים שנות אור ממני, מדעותי ומעולמי. לעניות דעתי, זה מה שיקרה אם ישב כל אחד או אחת מאיתנו , על נושאים הנוגעים בראש וראשונה-אך לא רק-לחיי הפרט והמשפחה, עם מי ששייך למחנה האחר ...
[ מתוך המבוא לספר , עמ' 28 ]


היכן נפגשים ?

בהר ציון , במרכז הבין תרבותי – לירושלים . ליד "קבר דוד" (חניה ליד "שלחן דוד , רצו"ב מפה(.


מתי נפגשים ? יום ו' , כ"ב בסיון, 8.6.07 בשעה 10:00 .

ההשתתפות ע"פ הרשמה במשרדי "בסוד שיח" או במשרד המרכז הבין תרבותי .

דמי השתתפות: 40 ₪ (חברי "בסוד שיח" משלמים : 25 ₪ ).


מ ז מ י נ י ם :

ענת שראל , שמוליק דרורי, הנהלת "בסוד שיח" . ד"ר חגי אגמון – שניר , מנהל המרכז.

מומלץ לקרוא את הספר לקראת המפגש .
כדאי לברר במשרדי "בסוד שיח" [ברוך או רותי ] על אפשרות רכישה .

נשמח לראותכם איתנו.