פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דף הבית-רישום לתכ'לימודי תעודה מתקדמים: מצבים מנטאליים ראשוניים; פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי
8/5/2019 - 8/4/2019לא פעילה19,0874.61430
דף הבית-כלליהרשמה למסלולי תעודה מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית:
1. פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי
2. מצבים מנטאליים ראשוניים
10/7/2019 - 1/4/2019פעילה כעת306,8763.131260
   סך הכל:325,963 169 

הגולשים יופנו לקישור: https://med.tau.ac.il/maslulim2019-20