פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דף הבית-כללישמחים להודיע על פתיחת תכנית לימודים חדשה
לימודי תעודה תלת שנתיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית-טיפול בהפרעות קשות
1/5/2019 - 1/4/2019לא פעילה191,6423.11990
מודעה באתרפסיכותרפיה פסיכואנליטית אינטנסיבית-טיפול בהפרעות קשות
תכנית חדשה ללימודי תעודה תלת שנתיים
1/5/2019 - 1/4/2019לא פעילה254,0223.81102100
   סך הכל:445,664 201 

הגולשים יופנו לקישור: https://med.tau.ac.il/intensive2019-20_9882