פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
מודעה באתרההרשמה בעיצומה לתוכנית התלת-שנתית בפסיכותרפיה דינמית
הטבה בדמי הרישום לנרשמים עד סוף החודש!
5/8/2019 - 7/5/2019לא פעילה203,7673.427570
מודעה באתרההרשמה בעיצומה לתוכנית התלת-שנתית בפסיכותרפיה דינמית
הטבה בדמי הרישום לנרשמים עד סוף החודש!
4/7/2019 - 6/3/2019לא פעילה792,3243.46316310
   סך הכל:996,091 391 

הגולשים יופנו לקישור: http://bit.ly/2NLiAKO