פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
מודעה באתרמטפלים-ות בגישת קבלה ומחויבות (ACT)
גישה טיפולית המכווינה את הפרט לקבל ולחוות את המחשבות הקיימות בהווה באופן מודע ולא שיפוטי
24/5/2019 - 23/2/2019לא פעילה364,4113.37222200
   סך הכל:364,411 222 

הגולשים יופנו לקישור: https://www.hebpsy.net/pl.asp?cat=method&typ=70