פסיכולוגיה עברית
אפיק פרסוםנוסח מודעהבתאריכיםסטטוסמספר הופעותמיקום ממוצעכמות קליקיםקליקים מוזמנים
דיוורתוכנית תלת-שנתית להכשרה בפסיכותרפיה דינמית
השירות הפסיכולוגי מודיע על פתיחת המחזור ה-12 של התוכנית להכשרת מטפלים שתחל באוקטובר 2019
2/6/2019 - 26/5/2019מאושרת. בהמתנה לפרסום2114.3210
דף הבית-כלליתוכנית תלת-שנתית להכשרה בפסיכותרפיה דינמית
השירות הפסיכולוגי מודיע על פתיחת המחזור ה-12 של התוכנית להכשרת מטפלים שתחל באוקטובר 2019
17/6/2019 - 17/2/2019פעילה כעת760,1102.654050
   סך הכל:760,131 406 

הגולשים יופנו לקישור: http://bit.ly/2GqVsR1