פרסומים

הגישה ההתייחסותית, פסיכותרפיה בילדים, מצבים מנטאליים ראשוניים, פסיכולוגיית העצמי
הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות שמחה להודיע על פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ח
"רעש ורגש בין שניים" – מרצה ד"ר מיטשל בקר, ב27.4.17 בבית השחמט
השירות הפסיכולוגי שמח להודיע על פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ח - ההרשמה בעיצומה