פרסומים

השירות הפסיכולוגי שמח להודיע על פתיחת הרישום לשנה"ל תשע"ח - רישום עד 26.3.2017
התכנית הוותיקה והרחבה בארץ בביה"ס לימודי המשך ברפואה אונ' תל אביב
מסלול שנתי | שנה"ל תשע"ח 2017-2018 | ביה"ס לע"ס-לימודי המשך
התכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה
המסלול לימודים מתקדמים 'לקרוא את ביון'
למחזור נוסף של הכשרה בפסיכואנליזה, שיחל לימודיו באוקטובר 2017