חברי קהילה

מירה גלעדי

עובדת סוציאלית בעלת תואר שני קליני, מטפלת במסגרת קופת חולים ובמרכז קהילתי לבריאות נפש פתח תקווה

אין לראות במערכת "פסיכולוגיה עברית" אחראית על נכונות הפרטים בדף זה.