בשעה שקשה לי לשיר

במדינות השכנות לנו סוער, והמחאות אף גובות חיי אדם. אצלנו עדיין מנסים לפתור את משבר הרפואה. והשבוע באתר – בין שני ספרים. הראשון, שהוצג כאן במכתב שעבר, עוסק לראשונה בעברית בהרחבה באבחון הקליני. השני, שכתב שניאור הופמן, דווקא באנגלית, מציג את שיטת הטיפול הדיאלקטי, בו שני מטפלים עובדים יחד ומייצגים גישות מנוגדות על מנת לסייע בתהליך הטיפולי. ואם בזוגות עסקינן, נמשך הדיאלוג בבלוגים של אביגיל ושל ארנון רולניק, הפוגשים זו את זה משני עברי הבריכה, מטאפורית וממשית. מפגש בין שניים או יותר מוצע לכם גם בקבוצת למידה מקוונת חדשה שנחנכה השבוע באתר – "הגישה המאחדת", גישה שצמחה בזרם הקוגנטיבי התנהגותי במטרה לסייע בויסות רגשי לסובלים מהפרעות חרדה ודיכאון. תחת הכותרת "טרנספורמציה בתהליך הטיפולי" הציעה חיותה גורביץ להתבונן בשפת ההיעדר ובשפת הרוך, כפי שדיווח עומר שטרן מרשמיו מהרצאה זו. דנה לובינסקי מציעה בסקירתה את יום העיון של חוש"ן להמשיך ולשאול – שאלות על מיניות, זהות ומקומנו כמטפלים. ועוד שאלה, זו העוסקת בצורך שלנו להיתלות בקודמים לנו "גדולי הדור" מעלה מריאנה גייטיני בבלוג. פוסט העוסק באובדן מדובר פחות מביאה עמיה ליבליך, כחלק מהתחברות לכתיבה בתהליך מרפא.

"והכל מתמוטט על ראשי
התרשי לי לזכור
ולהזכיר תמיד
לך יש אותי
לי יש אותך
לנו יש אותנו" (מילים: נעמי שמר)

כמה עצב בא איתו

גשם בעיתו, כמו זה שירד השבוע, מחזיר לנו את האמון בסדר הנכון של הדברים, בטבע ובחיינו בכלל. דן פרידלנדר משתמש בסיפור המקראי של אשת לוט כדי להתבונן במבט אל העבר בטיפול, לעומת היכולת להינתק ממנו ולהמשיך הלאה, במבט לעתיד. ואם בעתיד עסקינן, יששכר עשת וארנון רולניק מציעים דרכי לימוד חדשניות לגישה חדשנית לטיפול במצבי חרדה ודכאון, הגישה המאחדת. סביב סדום וים המלח נפערים בקרקע בולענים. מיכל אלמגור משתמשת בתופעה גיאולוגית זו כמטפורה להתפתחות בנפש, ולהבנתה. ועוד מודל של הנפש, זה של העצמי האמיתי, האותנטי, הוא המוקד עליו נשען תיאור מקרה טיפולי שמביא פלג דור חיים.

אירוע חזרתו של גלעד שליט עדיין מניב התייחסויות – במאמרה של עירית סדן, בו היא עושה שימוש במונחי הפסיכולוגיה הטרנספרסונלית, בבלוג החדש של רות נצר, העוסק בשיבת הבן בתרבות, באמנות ובנפש, ובעקיפין – גם ב"שפיות זמנית". מחקר הטוען כי האלימות האנושית מצויה במגמת ירידה לאורך ההיסטוריה. לטענתו, לעלייה בשיעור יודעי קרוא וכתוב ולכניסת הדפוס יש השפעה ממתנת על רמת האלימות. אם כן, נקווה שבמקבץ זה תרמנו את חלקנו להפחתת אלימות ומיתון ביטוייה.

"…ואומרים שככה טוב.

על בגד קיץ, סוודר ישן

ובכיס מכתב מאי שם." (מילים: תלמה אליגון-רוז)

גליון אפריל 2009

לחברי פסיכולוגיה עברית שלום,

במסגרת "שיחות על פסיכותרפיה", נארח את התכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת ת"א לסמינר מקוון בנושא "מפגש עם פסיכולוגיית העצמי". הסמינר בהשתתפות גב' מיכל חזן יתקיים בתחילת חודש מאי, ההשתתפות חופשית לאנשי מקצועות טיפוליים ומותנה בהרשמה מוקדמת. פרטים ב:
http://www.hebpsy.net/sihot

סרטונים נוספים מהפרוייקט "בית ספר לרגשות" זמינים לצפיה. בפרוייקט שהתלווה לתכנית הטלוויזיה "שיחת נפש" בהנחיית פרופ' יורם יובל, צולמו 19 קטעים קצרים בהם פרופ' יובל מדבר על מגוון נושאים הקשורים לרגשות. כל קטע סוקר במבט-על היבטים פסיכולוגיים ונוירוביולוגיים של הנושא הנדון. ביחד מהווים הקטעים "בית ספר לרגשות", המביא על קצה המזלג את עיקרי הידע המדעי העכשווי בתחום הרגשות.
http://www.hebpsy.net/page.asp?id=24

רשמים מהרצאתו של ד"ר מיכה אנקורי, על העצמי אצל יונג, שנסקרה על ידי כתבי שטח מובאים לקריאתכם, כמו כן ניתן לעיין בסקירות של ימי עיון קודמים. רשמים מהכנס "העברה ארוטית: פריצת גבול או פריצת דרך", בהשתתפות פרופ' גלן גאברד שהתקיים החודש, יובאו בחודש הבא:
http://www.hebpsy.net/page.asp?id=30
חברים המעוניינים לסקר ימי עיון וכנסים נוספים מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים באתר. ההשתתפות לכתבי השטח היא חינם או בהנחה ניכרת.

בברכת חג אביב פורח,

מערכת פסיכולוגיה עברית

לפניכם מקבץ מאמרים חדשים שהובאו לפרסום באתר:

עינויים והשלכותיהם הפסיכולוגיות והפסיכו-סוציאליות על הקורבנות / מנשה כהן
המאמר מדווח על הערכות פסיכולוגיות שנעשו לתושבים של הרשות הפלסטינית, רובם גברים, שהיו במעצר הרשות, על רקע חשד לסיוע למדינת ישראל. המאמר מתאר את תופעת העינויים והשפעותיהם על הקורבנות, כפי שהיא מוכרת ומתועדת בעולם, והוא נכתב כמבוא להערכות פסיכולוגיות שנעשו ל 55 נפגעים שתביעתם הוגשה לבית משפט ישראלי. המאמר מתאר סימפטומים, הפרעות ואבחנות פסיכיאטריות בתסמונת העינויים המאפיינים את המצב הטראומטי של הנפגעים. כמו כן, המאמר מתבונן במשבר הנפשי והקיומי של הנפגעים, במנגנוני הגנה פסיכולוגיים שאפיינו את ההישרדות הנפשית שלהם, ובתהליך הנדרש לשיקומם הלגלי, הרפואי והפסיכו-סוציאלי של הניצולים ובני משפחותיהם.
http://www.hebpsy.net/temper_articles.asp?t=0&id=2071

הקשר בין התקשרות, אלקסיתימיה, מנגנוני הגנה ותפיסת המחלה, לאופן ההתמודדות והבריאות הנפשית של חולי ספחת / שמוליק סגל-קינר
חלקים מעבודת דוקטורט: מחקר זה שם לו למטרה לבחון את ההיבטים הפסיכולוגיים הקשורים למחלת הספחת (Psoriasis). המחקר בדק האם ניתן לזהות אצל חולי ספחת דפוסים אישיותיים ייחודיים (על ידי השוואתם לקבוצת אנשים שאינם מאובחנים כחולי ספחת) – המתבטאים בשילוב מאפיין של דפוס ההתקשרות, רמת האלקסיתימיה (Alexithymia) ורמת מנגנוני ההגנה, וכן האם אופן תפיסת המחלה ואופן ההתמודדות עמה מתווכים בין דפוסים אישיותיים אלו לבין רווחתם הנפשית של חולים אלו בישראל.
http://www.hebpsy.net/temper_articles.asp?t=0&id=2056

ישראל ערבים זה בזה: מהתערבות לערבות אצל חוזרים בתשובה / עדה ויינשטיין
במאמר זה אנסה לברר את נקודת הערבות או ההתערבות של מורים ורבנים שפגשתי בתהליך התשובה שאני עוברת. נקודת המוצא שלי היא שהאדם הוא המבקש את הוראת הדרך ואיני מדברת על מצב של חוסר בחירה ראשוני או מה שנקרא 'שטיפת מוח'. המאמר נכתב הן מנקודת מבטי האישית והן מנקודת מבטי המקצועית הפסיכותרפית, ולא מתוך נקודת מבט תלמודית.
http://www.hebpsy.net/temper_articles.asp?t=0&id=234

'בובותרפיה': האפקט המעצים של עבודה השלכתית בגיל הרך באמצעות שילוב סיפורים ותיאטרון בובות
/ סמדר קופר-קיסרי
המאמר דן בשילוב המעצים של עבודה עם סיפורים ותיאטרון בובות ככלים השלכתיים בגיל הרך, ומצביע על הפוטנציאל התרפויטי הגלום בסיפור כמטפורה מרפאת. המאמר מתאר את 'הסיפור ההשלכתי', על מאפייניו ומקורותיו, מציין את מסורת הסיפור שבעל פה ומתחקה אחר הרעיונות שמאחורי השימוש בתיאטרון בובות ביישומיו הטיפוליים. לבסוף, מודל ה'בובותרפיה' מודגם באמצעות התכנית 'מה עוזר כשקשה לי' (תוכנית לפיתוח משאבי התמודדות באמצעות תיאטרון בובות וסיפורים), שיצרה המחברת (בשיתוף המרכז למצבי לחץ "משאבים").
http://www.hebpsy.net/temper_articles.asp?t=0&id=2051

מפגשי קריאת ספרים לילדים בגיל הרך: הספר כמתווך באינטראקציה של מבוגר-ילד / שוש כרמל
המאמר דן בחשיבותם של ספרי ילדים כמתווכים באינטראקציה בין "המבוגר האחראי" לבין הילד בגיל הרך. המאמר סוקר את יתרונותיו של הספר כ'אובייקט מעבר', בלתי תלוי בגיל, המקנים לו ערך של "חיבוק פסיכולוגי", לצד נוכחותו המוחשית. כמו כן, מפורטים צעדים אופרטיביים להפקת המיטב ממפגשי קריאת ספרים.
http://www.hebpsy.net/temper_articles.asp?t=0&id=2050

דיאלוג עם הגוף – רגעים של חסד במקלט לנשים נפגעות אלימות / יפית נאור
המאמר מתאר עבודה טיפולית במקלט חירום לנשים נפגעות אלימות במרכז הארץ. המאמר מציג תיאוריה המשלבת חשיבה על טיפול בנפגעי אלימות וטראומה באמצעות פסיכודרמה, בליווי דוגמאות מן העבודה הטיפולית בקבוצת פסיכודרמה במקלט. המאמר מתאר שיבוץ של כלים אנליטיים בעבודה הפסיכודרמתית הקלאסית והגופנית כמענה לצורכי המטופלות במקלט – שילוב היוצר שני חלקים המשלימים זה את זה, תומכים זה בזה, ומאפשרים העמקה ועיבוד נוסף לגוף האישי והקבוצתי.
http://www.hebpsy.net/temper_articles.asp?t=0&id=2037

אפילו טוב יותר מהדבר האמיתי: על השימוש במציאות מדומה (VR) לטיפול בפוביות ספציפיות / רועי סמנה
הטיפול בעזרת מציאות-מדומה הוכח כבעל יתרונות רבים בהשוואה לשיטות טיפול מסורתיות יותר בהפרעות חרדה, בפרט פוביות פשוטות. יתרה מכך, לאחרונה נמצא שהוא אפקטיבי אפילו יותר מחשיפה במציאות, שיטה שנחשבה עד לא מזמן ל?יעילה ביותר בטיפול בפוביות. מאמר זה מציג את שיטת הטיפול החדשנית, על כל יתרונותיה וחסרונותיה.
http://www.hebpsy.net/temper_articles.asp?t=0&id=2033

גליון יוני 2008

לחברי קהילת פסיכולוגיה עברית שלום,

הקיץ מתקרב ועימו סיום שנת הלימודים והערכות לקראת חופשות הקיץ. החודש יתקיים המפגש האחרון בסדרה "שיחות על פסיכותרפיה" שיחתום את סדרת המפגשים השניה. המפגש הפעם בהשתתפות ד"ר אבי נוטקביץ, יעסוק בנושא חשיפה עצמית בעבודה הפסיכואנליטית, ויתקיים בין התאריכים 21-26 ביוני. להזכירך, מפגשי "שיחות על פסיכותרפיה" הינם מפגשים מקוונים (באמצעות האינטרנט), ההשתתפות בהם חופשית אך מותנה בהרשמה מוקדמת – סיום ההרשמה במוצ"ש 14.6.2008
http://www.hebpsy.net/sihot

דף הבית של "פסיכולוגיה עברית" עבר שינוי קל לאחרונה וכיום, מאמרים מקוריים המתפרסמים בפסיכולוגיה עברית מוצגים בראש הדף. זאת בנפרד מרשימת הקישורים וההפניות למאמרים (חשובים לא פחות) ואתרים מעניינים מרחבי רשת האינטרנט. אנו מקווים שההסתגלות תיהיה מהירה, ונשמח לשמוע את דעתך בדוא"ל: mail@hebpsy.net

התחממות כדור הארץ היא עובדה מדאיגה הנוגעת לכל אחת ואחד מאיתנו ולעתיד ילדנו. בימים אלו אנו עסוקים בחשיבה כיצד נוכל, כקהילה, באמצעות האתר לתרום ולסייע למאמץ הגלובלי. לדוגמא: זמינות מידע ומאמרים באמצעות האינטרנט עשויה לצמצם את הצורך במשאבים כמו נייר ודיו, הגברת המודעות לנושא, עידוד והרחבת השימוש באינטרנט כאמצעי לקיום כנסים וימי עיון (בדומה למפגשי "שיחות על פסיכותרפיה") ועוד. אם יש לך רעיון או הצעה עבורנו כיצד נוכל לסייע, נשמח לשמוע: mail@hebpsy.net

בברכה,

מערכת פסיכולוגיה עברית

לפניכם מאמרים חדשים שהתפרסמו באתר:

"משלוש יוצא אחד"- 3 מוקדים מרכזיים בעבודה עם צעירים בשירות המבחן / רות גורן
רובנו נתקלים בעבריינות של צעירים מתוך סיפורים מזעזעים שמופיעים בתקשורת. במסגרת עבודתי בשירות המבחן למבוגרים, אני מנחה בשנים האחרונות קבוצות טיפוליות לאותם צעירים עוברי חוק, שהינה קבוצת אוכלוסיה נעדרת מענים מתאימים ומספקים בקהילה. במאמר מציגה מוקדים משמעותיים שזיהיתי בעבודה עם אוכלוסיה זו וכיצד העבודה עמה דווקא במסכגרת הסמכותית של שירות המבחן מסייעת ומותאמת.
http://www.hebpsy.net/linkRedirect.asp?id=3793

פרקים מספר חדש: הקוראן לחינוך הילד / עפר גרוזברד
סדרת הצופן התרבותי מגישה לקורא את רזי החשיבה הרב-תרבותית, על שלל השלכותיה ויישומיה. הקוראן לחינוך הילד, הספר השלישי בסדרה, הוא פרי עבודתם המשותפת של חמישה-עשר סטודנטים בדווים ממכללת אורנים שלמדו לקראת התואר השני בייעוץ חינוכי בקורס "פסיכולוגיה התפתחותית" ושל מרצה הקורס, ד"ר עפר גרוזברד.
http://www.hebpsy.net/linkRedirect.asp?id=3801

גישה אבולוציונית בעת טיפול בחרדה ובדיכאון / ד"ר ברוך אליצור
למרות שהויכוח בין חסידי תורת האבולוציה לבין חסידי "התיכנות האינטלגנטי" Intelligent Design עדיין בעיצומו, והוא מעורב בסערת רגשות עזה, הולכת ומתגברת הנטיה לשילוב התורה האבולוציונית בענפי מדע שונים. התהליך התבצע בשלבים: בתחילה היה נושא האבולוציה נחלת הזואולוגיה בלבד. בהדרגה, הוקדשו, בספרות הזואולוגית והביולוגית, סעיפים או עמודים ספורים בנושא האבולוציה. בשנים האחרונות, משתלבת התורה האבולוציונית עם ענפי מדע שונים לדוגמא: רפואה אבולוציונית , היסטוריה אבולוציונית , סוציולוגיה ביולוגית , פסיכולוגיה אבולוציונית , פסיכיאטריה אבולוציונית ופסיכותרפיה אבולוציונית . מאמר זה מתמקד בשילוב התורה האבולוציונית בעת טיפול נפשי בשתי תופעות: חרדה ודיכאון.
http://www.hebpsy.net/linkRedirect.asp?id=3788

חמש תחנות בדרך לשינוי – המסע הטיפולי של נער בשירות המבחן לנוער / זאבה פינגר, ורד לבא
תופעת האלימות בקרב בני הנוער היא נושא חברתי מתוקשר ביותר. האלימות לובשת צורות שונות: החל באלימות מילולית: קללות, העלבות, איומים וסחיטה באיומים, וכלה בהשתתפות בקטטות, תקיפות שונות ושימוש בחפצים ובסכינים. התופעה מדאיגה מאוד ומעסיקה אנשי חינוך, גורמי חוק וכמובן את ההורים. כקצינות מבחן לנוער וכעובדות סוציאליות, ניתנו לנו המנדט החוקי והחובה המוסרית על ידי המדינה לטפל ולשקם נערים ונערות עוברי חוק, שהסתבכו בעבירות אלימות. בשלוש השנים האחרונות אנו עובדות באופן צמוד, בהנחיה משותפת של קבוצות טיפוליות לבני נוער שהופנו לשירות המבחן בגין עבירות אלימות. במשך השנים הצטבר בשירות המבחן, ואף אצלנו, ידע רב לגבי טיפול בנערים המופנים בגין עבירות אלה. חלק קטן מהידע מצאנו לנכון להביא במאמר זה.
http://www.hebpsy.net/linkRedirect.asp?id=3769

חתונת דמים – על איסלם ופסיכואנליזה – ריאיון עם ז'וליה קריסטבה (2006) / ד"ר יצחק בנימיני
הראיון עם קריסטבה, שעוסקת בדת בהקשרים פסיכואנליטיים במרבית יצירותיה ובמיוחד ב"בראשית היתה האהבה", מעלה הרהורים על ההקשר שבו מוצג האסלאם היום – הקשר של טרור ומאבק נגד המערב. הראיון התקיים עם ביקורה של ז'וליה קריסטבה בישראל [פברואר 2006], יום לאחר שהחמאס עלה לשלטון ברשות הפלסטינית. פורסם לראשונה בכתב העת "סטודיו".
http://www.hebpsy.net/linkRedirect.asp?id=3770

טיפול קצר מועד בפחדים ובסיוטים בשינה / ד"ר ברוך אליצור
ההנחה הבסיסית של כותב המאמר היא, שכל פחד חזק, דומה לסיוט בשינה. שניהם מצביעים על תחושה של חוסר אונים מוחלט להתמודדות עם ציפיות מפני איום על הקיום, על הביטחון העצמי, או על ההערכה העצמית. מטרת הטיפול המוצע היא, להדריך את המטופל לאמץ שיטות התמודדות חיוביות, שיתאימו לאישיותו ולאיום ממנו הוא חושש.
http://www.hebpsy.net/linkRedirect.asp?id=3817

מקום בטוח: טבע, משחק, ויצירה כעזרים לביסוס הגן כמרחב המפתח חוסן / רונן ברגר
המצב הביטחוני בישראל – מלחמת לבנון השנייה, פגיעות קאסמים ופיגועי טרור חושפים את הילד בפני מציאות מורכבת, אשר בנוסף להתמודדויות יומיומיות יכולה לפגוע בתחושת ביטחונו ולהשפיע על המשך התפתחותו כבוגר. מה מקום הגן במתן כלים להתמודדות עם קשיים שכאלו? באיזה אופן יכולה הגננת לעזור לילדים לפתח את חוסנם ולעזור להם להתמודד בהצלחה עם אי-ודאות ומשברים. מאמר זה יציע פרספקטיבה המכירה בחשיבות הדמיון, המשחק, הגוף והקבוצה כמרכיבים מרכזיים בפיתוח חוסנו של הילד ובחשיבות גן הילדים והגננת כבעלי משמעות מרכזית לפיתוחו. תוך כדי התייחסות לתכנית הטבע תרפיה – "מקום בטוח", שהופעלה אחרי מלחמת לבנון השנייה בעשרות גנים בצפון ועם אלפי ילדים, יציג המאמר את מודל החוסן ואת שיטת הטבע תרפיה וכן דרכים שניתן ליישמן בגן. הוא יכלול רקע תיאורטי, התייחסויות מחקריות ודוגמאות ליישומיים מהשטח.
http://www.hebpsy.net/linkRedirect.asp?id=3796