כניסת חברים
חזרה לקהילהמרכז ויניקוט בישראלhttp://www.hebpsy.net/Winnicott
 מרחב לחקר החשיבה הוויניקוטיאנית והעצמאית בפסיכואנליזה | ת.ד. 39323 תל-אביב 6139202 | טלפקס. 03-6447594
ראשי
מאמרים
  הצטרפו לרשימת התפוצה
  קבלת עדכונים בדיוור ישיר לדואר אלקטרוני:
  קישורים

   מערכת שעות 2012-13

     

    מחזור ה: שנה א         
    
   סמסטר א
   סמסטר ב
   16:00-17:30
   17:45-19:15
   גב' מיכל ריק
   19:30-21:00
   קבוצות הדרכה:
   גב' נעמי בר
   מר אילן ברנט
   גב' תמי פניני
   קבוצות הדרכה:
   גב' נעמי בר
   מר אילן ברנט
   גב' תמי פניני
            מחזור ד: שנה ב                
    
   סמסטר א
   סמסטר ב
   16:00-17:30
   גב' שרה קולקר
   ד"ר עפרה אשל
   17:45-19:15
   גב' רות סגל
   ד"ר מאיר שטיינבוק
   גב' גב' מיקי
   19:30-21:00
   קבוצות הדרכה:
   מר יוסי טמיר
   גב' נילי זיידמן
   דר' נורית גרסטנהבר
   גב' מיכל ריק
   קבוצות הדרכה:
   מר יוסי טמיר
   גב' נילי זיידמן
   דר' נורית גרסטנהבר
   גב' מיכל ריק
          שנה ג                     2010\2011
    
   סמסטר א
   סמסטר ב
   16:00-17:30
   ד"ר עפרה אשל
   17:45-19:15
    
   ד"ר מאיר שטיינבוק
   19:30-21:00
   קבוצות הדרכה:
   מר יצחק בלום
   גב' מיכל ריק
   דר' מאיר שטיינבוק
   קבוצות הדרכה:
   מר יצחק בלום
   גב' מיכל ריק
   דר' מאיר שטיינבוק
    
    
    
    
   פורום "ויניקופדיה- היה או לא היה" בהנחיית ד"ר עפרה אשל , יתקיים בשישה מפגשים אחת לחודש בימי שישי

    

    מחזור א מטפלים באומנויות והבעה        
    
   סמסטר א
   סמסטר ב
   16:00-17:30
   קבוצות הדרכה:
   גב' סמדר שטיינבוק
   גב' אביגיל שחר
   מר רונן קובלסקי
   גב' נעמה בר שדה
   קבוצות הדרכה:
   גב' סמדר שטיינבוק
   גב' אביגיל שחר
   מר רונן קובלסקי
   גב' נעמה בר שדה
   17:45-19:15
   העברה כהיבט מרכזי בהתפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית: 
   מר אמנון אייל
   19:30-21:00
   העברה- נגדית כהיבט מרכזי משלים בהתפתחות הטכניקה הפסיכואנליטית:
   גב' מיכל זלינגר
   יסודות החשיבה של ויניקוט:
   מר דוד קיטרון
   ויניקוט ומשחק השירבוטים:
   גב' נעמה בר שדה

    

    

    

    

   אודות מרכז ויניקוט
   תוכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודים מתקדמים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
   כנסים וארועים
   כנסים בהשתתפות חברי המרכז
   הרצאות
   יצירת קשר
    

    

    

   © כל הזכויות שמורות למרכז ויניקוט בישראל : ת.ד. 22428 תל-אביב 6122301 : טל. 03-6447594 

   מבוסס מערכת קהילות פסיכולוגיה עברית