לוח מודעות

התפנה חדר לכניסה מיידית, בקליניקה ותיקה שבה שותפים פסיכולוג קליני בכיר ופסיכולוגית קלינית מומחית.
ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב פסיכואנליזה ותודעת המזרח; חיל הבדיל; פסיכואנליזה לאקאניאנית; להיות אישה; מיניות והיקשרות.
בקליניקה ["מכון פורום לפסיכותרפיה"] ברחוב וייצמן 53, בתל אביב, השכרת חדרים לטיפול פרטני, זוג, משפחתי וקבוצתי.