לוח מודעות

אם עלה לך רעיון לסדנה שאת יודעת שיכולה לעזור לאחרים, ישבת וכתבת אותה,
תוכנית חד-שנתית ודו שנתית בחסות איט"ה.לימוד חוויתי בקבוצה קטנה תוך שימת דגש על חשיבה אינטגרטיבית בין גישות טיפול שונות.
כעת ההרשמה לתכניות ההכשרה של יישומים קליניים למטפלים עם תואר שני טיפולי