לוח מודעות

התכנית מביאה תפיסה ייחודית של התמודדות במצבי טראומה ואסון, תוך דגש על הבנת התהליכים הנפשיים אותם חווים הנפגע וסביבתו
בקליניקה מקסימה וביתית, משופצת ומרוהטת, מוצעים בקרים בחדרים אינטימי
ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת תל אביב פסיכואנליזה ותודעת המזרח; חיל הבדיל; פסיכואנליזה לאקאניאנית; להיות אישה; מיניות והיקשרות.