ספרים באורך מלא

על העברה נגדית ועל הדרכה בפסיכותראפיה / ד"ר רפאל שפרינגמן-ריבק

מתפרסם מ5/8/2007 | 20,151 צפיות
ספר זה הוא המשך והשלמה לספרי הקודם "הפסיכותראפיה: תשבץ היגיון?" (.1966) בספרי הקודם התמקדתי בחומר המובע על ידי המטופל באופן אקראי, כביכול, ובהפיכתו של חומר זה לפרושים מפריכי חרדה. התעלמתי כמעט לחלוטין מהתהליכים הרגשיים הרוחשים בין המטפל למטופל, תהליכים שהם חלק בלתי נפרד, אולי אף יסודי, בפסיכואנליזה המודרנית ולא התייחסתי ליסוד חשוב נוסף, להדרכת המטפלים, כלומר לניטור תהליכים רגשיים אלה. בספר הנוכחי אתייחס לשני יסודות אלה.

 

 

לרחל, עזר כנגדי לכל אורך הדרך.


ד"ר רפאל שפרינגמן-ריבקעל העברה נגדית ועל הדרכה בפסיכותראפיה

 

ספר זה הוא המשך והשלמה לספרי הקודם "הפסיכותראפיה: תשבץ היגיון?" (.1966) בספרי הקודם התמקדתי בחומר המובע על ידי המטופל באופן אקראי, כביכול, ובהפיכתו של חומר זה לפרושים מפריכי חרדה. התעלמתי כמעט לחלוטין מהתהליכים הרגשיים הרוחשים בין המטפל למטופל, תהליכים שהם חלק בלתי נפרד, אולי אף יסודי, בפסיכואנליזה המודרנית ולא התייחסתי ליסוד חשוב נוסף, להדרכת המטפלים, כלומר לניטור תהליכים רגשיים אלה. בספר הנוכחי אתייחס לשני יסודות אלה.

הספר, כקודמו, מבוסס במידה רבה על מאמרים שפרסמתי בכתבי עת מקצועיים ועלי להודות כאן לעורכיהם.

1. Contemporary Psychoanalysis.
a. Springmann, R. Countertransference, Clarification in Supervision. Vol. 22, pp. 252 - 277. 1986
b. Springmann, R. Countertransference as an Indicator in Victimology. Vol. 24, pp. 341 - 349. 1988
2. The British Journal of Medical Psychology
Springmann, R. Reflections on the Role of the Supervisor. Vol. 62, pp. 217 - 228. 1989


תודה מיוחדת נתונה לאותם אנשי מקצוע בבריאות הנפש ששיתפו אותי כשותף סמוי במערכות יחסיהם האינטימיים והסבוכים עם מטופליהם, בדומה בהשאלה לאנליטי השלישי של (1994)Ogden . ללא הכנות שגילו כלפיי אודות הקשיים הרגשיים שבהם הוצפו על ידי מטופליהם ואודות קשייהם הרגשיים שלהם עצמם, לא היה פיתוח המושגים והרעיונות המובאים כאן מתאפשר. לאלה, המתלבטים בסבך הרגשי של ההעברה הנגדית, להם ולמדריכיהם מוקדש ספר זה.

המונחים "מטפל" ו"אנליסט" ו"טיפול" ו"פסיכואנליזה" ישמשו בספר לחילופין. רוב המטופלים שיתוארו לא עברו פסיכואנליזה קלאסית אלא פסיכו-תראפיה ברוח אנליטית ואילו מרבית המטפלים היו פסיכותרפיסטים שעברו הכשרה אך לא היו פסיכו-אנליסטים. אגביל את עצמי, אפוא, למונחים תראפיה ותרפיסט, טיפול, מטפל ומטופל אלא אם כן יידרש אחרת. סבורני שהמונחים שיתוארו והשימוש בהם תקפים לגבי פסיכו-תרפיות דינאמיות כשם שהם תקפים לגבי פסיכואנליזות. אני גורס שההבדל בין שני סוגי טיפול אלה הוא בשיטה בלבד ולא בעקרונות המונחים ביסודן.

הדוגמאות המובאות לתמוך ברעיונותיי לקוחות מתוך טיפולים אמיתיים. פרטי הנפשות הפועלות, מטפלים כמטופלים, הוסוו למניעת זיהוי.

 

על העברה נגדית ועל הדרכה בפסיכותראפיה / ד"ר רפאל שפרינגמן-ריבק

לחצו להורדת הספר באורך מלא

ראה אור באתר פסיכולוגיה עברית , מאי 2007

 

ניתן לרכוש גרסה מודפסת מהמחבר ב-25 ש"ח, כולל מע"מ ומשלוח.
יש לשלוח המחאה על סכום זה ע"ש ד"ר ר. שפרינגמן-ריבק לכתובת: רח'' קליי 6, ת"א 62336. לא לשכוח את שם המזמין וכתובתו.

 

© כל הזכויות שמורות למחבר. הספר ניתן לשימוש אישי בלבד, אין לעשות כל שימוש אחר ללא רשות מפורשת ובכתב מהמחבר.

 
 

תוכן העניינים ואינדקס מטופלים:
 
מבוא
הקדמה
 
פרק ראשון.
העברה נגדית מול העברה נגדית.
דוגמה  א''.    אהוב...הה במלרע ובמלעיל.
דוגמה ב''.     ברוך נאבק לעצמאות.
 
פרק שני.
תרומתה של הוויקטימולגיה.
דוגמה ג''.    גדליה, הגדר הפרוצה.
דוגמה ד''.    דוב, המאהב החלומי.
 
פרק שלישי.
עקרונות למיון מרכיבי ההעברה הנגדית.
דוגמה ה''.    הילה: אנטנות היפרטרופיות.
 
פרק רביעי.
העברה נגדית שמקורה במטפל.
דוגמה ו''.     ורד השמנה והפסיבית.
דוגמה ז''.    זיוה מאבדת סבלנות.
דוגמה ח''.    חנניה נוטה להרס עצמי.
דוגמה ט''.    טל: תשבצי היגיון.
 
פרק חמישי.
העברה נגדית שמקורה במטופל.
דוגמה י''.    ירון איש מכירות.
דוגמה י"א. יורם ילד חוץ בקיבוץ.
דוגמה י"ב. יבין, הנרקומן כפוי הטובה.
דוגמה י"ג. יבגניה מתמקחת על תרופות.
דוגמה י"ד. ידידיה נאבק בילד ערטילאי.
הרהורים על העברה נגדית שמקורה במטופל.
דוגמה ט"ו. טוביה: Splitting headache
דוגמה ט"ז. המשך דוגמה ט"ו.
 
פרק שישי.
העברה נגדית משולבת.
דוגמה י"ז. יזרעאלה אינה ניתנת לטיפול.
דוגמה י"ח. יחיאלה: חצאית המיני מתקצרת.
 
פרק שביעי.
הערכת תרומתו של   Winnicott להבנת ההעברה הנגדית.
 
פרק שמיני.
תפקיד המדריך במיון מרכיבי ההעברה הנגדית.
דוגמה י"ט. יטיב, מתנשא ופרובוקטיבי.
דוגמה כ''.   כרמל מתקשה להיות נעזר.
דוגמה כ"א. הלם קרב.
 
פרק תשיעי.
התהליך המקביל ההפוך.
דוגמה כ"ב. כוכבי, מחשבות רצחניות.
דוגמה כ"ג. סבא מאכזב.
דוגמה כ"ד. מר כדורי, המטופל הנעלב.
 
פרק עשירי.
אומדן עומק המעורבות בהדרכה.
דוגמה כ"ה. מר כהן: "אין מטפל טוב יותר מד"ר X"
דוגמה כ"ו. כורש: "אני מרגיש שאני מאבד אותו."
דוגמה כ"ז. מר כוזרי, קסם המחזור.
 
פרק אחד עשר.
ההדרכה כמשאב התנסות לסטודנטים לרפואה.
דוגמה כ"ח.גב'' כחלון, מיניות קטלנית.
 
פרק שנים עשר.
עוד על הדרכה.
דוגמה כ"ט.   מר כתר, פו הדוב.
דוגמה ל''.     מר לוי, שביס שחור.
דוגמה ל"א. אלי, ההלוואה.
דוגמה ל"ב. לבנה, חיילת במחסום.
דוגמה ל"ג.   מר גלילי, זהירות בעמודי התווך.
דוגמה ל"ד.   אלדד, הטרמפיסט.
 
סיכום על ההדרכה.
 
סוף דבר.

 

תגובות
‏יום שני ‏11 ‏יוני ‏2007
לגדעון : תמי גנדלמן
‏יום שני ‏11 ‏יוני ‏2007
‏שבת ‏16 ‏יוני ‏2007
תשובה לגדעון פ. [ל"ת] : ד"ר רפאל שפרינגמן-ריבק
‏שבת ‏16 ‏יוני ‏2007
המשך : גדעון פ
‏שבת ‏06 ‏אוקטובר ‏2007